Foto: Helgelandssykehuset

DIREKTE Kreftkirurgi, ønske om fred, bekymringsmelding og anklager om løgn

Skrevet av Roger Marthinsen
28.10.2020 06:00 - OPPDATERT 28.10.2020 08:32

Flere referatsaker om arbeidsmiljø og mistillit mellom leger og ledelse, på styrets bord i dag.

Styret i Helgelandssykehuset gjennomfører i dag styremøte på Meyergården i Mo i Rana. På grunn av  covid-19-situasjonen vil styremøtet ikke være åpent for publikum. Møtet vil imidlertid bli strømmet, og kan følges direkte her på Rana No.

På sakslista står både konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset og tarmkreftkirurgi-saken. Sistnevnte sak skal kun dreie seg om "å ta til orientering" at Helse Nord har omgjort Helgelandssykehusets vedtak om å legge alle tarmkreftoperasjoner til Mo i Rana, og vedtatt at disse skal flyttes til Nordlandssykehuset i Bodø.

Under referatsaker er det flere brev vedrørende arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset:

Koordinerende ledd i Fagforbundet Helgelandsykehuset HF oppfordrer i et brev at sykehusledelsen til å sette seg ned sammen med avisredaktører, for å få "tatt ned" konfliktnivået.

Knut Glasø, tillitsvalgt for overlegene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, går til kraftig angrep på sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir og anklager direktøren for å være en løgner.

Mens Foretakstillitsvalgt for Delta i Helgelandssykehuset, Anja Sjåvik, i et brev til styret slår alarm om dårlig arbeidsmiljø. 

Hvorvidt styret vil ta opp disse henvendelsene i styremøtet er uavklart. Normalt pleier ikke styret å behandle sakene under referatsaker, men styret har noen ganger gjort unntak og tatt opp referatsaker, når innholdet har vært av en karakter som har gjort at enkelte styremedlemmer mener det må tas opp og snakkes om. 

Styremøtet starter klokken 09:00 i dag, og kan som nevnt følges direkte her på Rana No.

Saksliste:

[annonse]
Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 24.09.2020

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 12.10.2020

Nye Helgelandssykehuset

Virksomhetsrapport sept 2020

Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset

Referatsaker til styret:

 • Protokoll BU-møte 18.09.2020
 • Uttalelse fra Fagforbundets koordineringsledd, HSYK 21.09.2020
 • E-post med vedlegg til styreleder fra Per Waage 22.09.20
 • Bekymringsmelding fra Delta - Anja Sjåvik 23.09.20
 • Helse Nord RHF presseprotokoll styremøte 30.09.20
 • Kopi av brev fra Rana kommune til statsråden 06.10.20
 • E-post med vedlegg til styret fra Jon-Kåre Olufsen 08.10.20
 • E-post med vedlegg fra Hanna Nora Nilssen 14.10.20
 • Helse Nord RHF presseprotokoll ekstraordinært styremøte 15.10.20
 • E-post med vedlegg fra Knut Glasø 16.10.20
 • E-post til Styret fra Jon-Kåre Olufsen 20.10.20
Muntlig orientering fra AD

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.