DIREKTE Økonomiske utfordringer for nytt styre

Blodrøde mars-tall og ny timeplan for Nye Helgelandssykehuset står på sakslista når det nye styret samles til sitt første ordinære styremøte.

Det nye styret i Helgelandssykehuset skal i dag gjennomføre sitt første ordinære styremøte. På sakslista finner man blant annet virksomhetsrapporten for mars, som viser at foretaket forstsatt står overfor meget tøffe økonomiske utfordringer.

Dermed blir det en smårøff oppstart for det nye styret, som fikk sin debut i et ekstraordinært styremøte tidlig på morgenen tirsdag den 5. april, da administrerende Hulda Gunnlaugsdottir orienterte om at hun hadde sagt opp stillingen som administrerende direktør ved Helgelandssykehuset

I tillegg til virksomhetsrapporten, skal det i dagens styremøte velges valgstyre for valget av ansatterepresentanter til styret, og et oppdatert styringsdokument med justeringer av fremdriftsplanen for Nye Helgelandssykehuset skal også behandles. Justeringene av fremndriftesplanen er noe av det som vil påføre Helgelandssykehuset økte kostnader inneværende år. 

Representantene skal ikke møtes til et fysisk styremøte, men skal gjennomføre møtet som et digitalt ettermiddagsmøte.

Styremøtet starter klokken 14, og kan følges direkte her på Rana No. 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 21.03 og 05.04.2022

Virksomhetsrapport pr mars 2022

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Oppfølging av vedtak i foretaksmøtet 06.04.2022

Internrevisjon i ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen PHR for voksne

Innspill til plan 2023-2026

Valg av valgstyre 2022 - ansatterepresentanter til styret

Nye Helgelandssykehuset - oppdatert styringsdokument

Referatsaker til styret

Muntlig orientering fra AD