Foto: Sondre Skjelvik

DIREKTE Orienterer om mulige investeringsbehov

Økonomi og investeringer på styrets bord.

Helgelandssykehuset skal i dag gjennomføre et forholdsvis kort styremøte. To timer er satt av til møtet, som skal finne sted i Tromsø, der også Helse Nord-styret i dag skal gjennomføre styremøte.

Mens Helse Nords styremøte inneholder både tomtesaken for Nye Helgelandssykehuset og en orientering om tarmkreftkirurgi-saken, er det økonomi-saker som dominerer sakskartet for Helgelandssykehusets styre. Deriblant en sak om bygningsmessige investeringsbehov og økt driftsutgift i 2022. Saken egger imidlertid ikke opp til noen reell saksbehandling av investeringer: "Denne saken er kun informasjon til styret. Eventuelle nye investeringer i tråd med saken vil bli behandlet i budsjettsak for 2022", står det i dokumentet som følger saken.

Styremøtet starter klokken 11:00 og kan følges direkte her på Rana No.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 30.09.2021

Virksomhetsrapport pr sep 2021

Budsjettpremisser 2022

Evaluering av sykehusledelsens beredskap under covid – 19 pandemien

[annonse]
Bygningsmessige investeringsbehov og økt driftsutgift i 2022

Møteplan 2022 - styret i Helgelandssykehuset HF

Referatsaker: 

 • Protokoll BU møte 24.09.21
 • Åpent brev til HN, fra P.Waage 24.09.21
 • Organisert maktstyring, fra H.Nyberg 25.09.21
 • Uttalelse fra Helgelandsrådet 2021 28.09.21
 • HSYK 2025 lokalisering, fra Leirfjord kommune 28.09.21
 • Helse Nord RHF protokoll styremøte 29.09.21
 • Kommentar... fra B. Hundnes 03.10.21
 • Kommentar i forh... fra B. Hundnes 06.10.21
 • Fremtidig valg.... fra for FB gruppen 08.10.21
 • Kultur i komment..., fra H.Nyberg 09.10.21
 • Åpent brev.. ,fra K.Toft m. flere 11.10.21
 • Spørsmål til adm.dir i HSYK og HN, fra B. Hundnes 14.10.21
 • Svar til B.H på spørsmål til adm.dir i HSYK og HN 20.10.21
 • Viser til.. Spørsmål til adm.dir i HSYK og HN, fra B. Hundnes 19.10.21
 • Tilbakemld.. Spørsmål til adm.dir i HSYK og HN, fra B. Hundnes 20.10.21
Muntlig orientering fra adm.dir

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.