Foto: Roger Marthinsen

DIREKTE Parkering, MC-kriminalitet og Kvithusets skjebne

Skrevet av Roger Marthinsen
04.05.2021 06:00

Administrasjonen signaliserer at tida for gratis p-tid bør være forbi og at Kvithuset bør gis til Frikult. I dag skal formannskapet gi sine signaler.

"Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren" og "Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med redusert avgiftsperiode" er to av sakene på sakslista til dagens formannskap.

Parkeringssaken er kun en evaluering av ordningen med redusert avgiftsperiode, men evalueringen har vært såpass tydelig i sine konklusjoner, at den har vakt debatt. Dermed er det ikke utenkelig at den vil skape en viss debatt også i dagens formannskap.

Kvithuset på Ytteren er ikke lenger i bruk i kommunal regi, og adminsitrasjonen foreslår nå at huset gis gratis til Frikult, som blant annet ønsker å drive Frikult-barnehagen i det historiske bygget.

I tillegg til disse to sakene skal også formannskapet behandle en sak der det foreslås at man tar prinsipiell avstand fra det såkalte 1-prosent-miljøet. Dette er knyttet til MC-klubber som har erklært at man står på siden av samfunnet og de øvrige motorsykkelmiljøene, som en fredløs. 

– Rana kommune vil bekjempe organisert kriminalitet med alle lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i kampen mot dette for å skape et trygt lokalsamfunn. Rana kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder énprosentmiljøet for uønsket i kommunen, står det i saken.

Hells Angels er den ledende énprosent-klubben i Norge, og har opprettet Norgesmodellen med regioner i Norge, hvorav supporterklubbene i Nordland og Nord Norge tilhører region North. Hvert år arrangeres Norgesmøtet i Norgesmodellen.

– Den ledende klubben i Nordland for Hells Angels er Twin Heads MC i Brønnøysund hvor medlemmene bærer en rød ruter på MC vesten sin med tallet 81 (HA). Klubber som Anvil MC i Mo i Rana og Turnout MC på Fauske er medlemmer i Norgesmodellen og støtter opp om Hells Angel og må følge deres lover og krav, skriver rådmannen i innstillingen.

Av andre saker som skal opp i dag er blant annet etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass, i Langvassgrenda. Dette er en innfallsport til Marmorslottet og Svartisen-Saltfjellet nasjonalpark.

Vdereføring av prosjektet Fosterhjem Helgeland står også på dagens sakskart. Rådmannen anbefaler at man nå gjør det som har vært drevet som et interkommunalt prosjekt fra våren 2108, til et permanent tilbud. I tillegg til Rana, som er prosjekteier, deltar Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Vefsn i Fosterhjem Helgeland-prosjektet.

[annonse]
Før saksbehandlingen skal kommuneoverlege Frode Berg gi en orientering om koronasituasjonen i Rana, der det nå har gått snart ti uker siden forrige korona-tilfelle ble registrert i kommunen.

Det blir også en orientering fra avdeling for Vann og Avløp ved innledningen til dagens møte.

Formannskapsmøtet starter klokken 10:00 og kan følges direkte her på Rana No. Innbakt dagens møte er det også møte i valgstyret /samevalgstyret, som starter klokken 12. 

Her er dagens saksliste:

Organisert kriminalitet og 1% miljøet

Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren.

Anskaffelsesstrategi i Rana kommune 2021-2024

Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med redusert avgiftsperiode

Tiltak unge uføre - Prosjektplan

Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning

Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet - Rana kommune

Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass

Rana kommunes uttalelse til søknad om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider - ny lufthavn Mo i Rana

Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Arkiv i Nordland - Omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap

Søknad om støtte til kreftforeningens innsamlingsaksjon "Krafttak mot kreft 2021"

Støtte til Verket musikkfestival for 2021

Kommunal Kompensasjonsordning - Berg-Hansen Nord Norge AS, avd. Mo i Rana

Kommunal kompensasjonsordning - Kroglia kulturgård

Kommunal kompensasjonsordning - Krokstrand AS

[annonse]
Kommunal kompensasjonsordning - Actaklinikken AS

Kommunal kompensasjonsordning - AS Norsk Gjærverk

Kommunal kompensasjonsordning - Tip Toe dansestudio, Sissel Venes

Kommunal kompensasjonsordning - Chroma Mat AS

Kommunal kompensasjonsordning - Folk i Farta AS Kommunal

kompensasjonsordning - HIT IT AS

Kommunal kompensasjonsordning - Grøven AS

Kommunal kompensasjonsordning - Perse AS (Kreo)

Kommunal kompensasjonsordning - Minar - en stiftelse

Kommunal kompensasjonsordning - Joy Hundesalong AS

Kommunal kompensasjonsordning - Stenneset mat og vin AS

Kommunal kompensasjonsordning - KOKS AS

Kommunal kompensasjonsordning - Visit Plura AS

Kommunal kompensasjonsordning - Park 22 Event AS

Kommunal kompensasjonsordning - Helgeland Transportservice AS

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - søknader som avslås