Foto: Roger Marthinsen

DIREKTE Parkering, skuterløyper og omstridt boligprosjekt

Skrevet av Roger Marthinsen
11.05.2021 06:00

Nye skuterløyper, parkeringsordningen for Mo sentrum, overdragelse av Kvithuset og omstridte byggeplaner er noen av sakene på kommunestyrets meny.

Kommunestyret i Rana skal i dag avgjøre om Frikult skal få overta Kvithuset på Ytteren. På sakslista står også administrasjonens evaluering av parkeringsordningen i Mo sentrum, et forslag til nye skuterløyper og sluttbehandling for detaljregulering for Løkberg; et boligutbyggingsprosjekt som har møtt bred motstand fra grunneiere. 

Møtet starter klokken 09 og kan følges direkte her på Rana No.

Sakene som skal til behandling:

Organisert kriminalitet og 1% miljøet

Forslag til fremtidig bruk av "Kvithuset" på Ytteren.

Anskaffelsesstrategi i Rana kommune 2021-2024

Evaluering av parkeringsordning - forsøksordning med redusert avgiftsperiode

Tiltak unge uføre - Prosjektplan

Fosterhjem Helgeland, videreføring fra prosjekt til permanent løsning

[annonse]
Forskrift for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet - Rana kommune

Etablering av toalett ved Fisktjønna parkeringsplass

Sluttbehandling for plan 8064: Detaljregulering for Løkberg

Arkiv i Nordland - Omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap

Nye snøskuterløyper - oversendelsesforslag fra utvalg for miljø, plan og ressurs 

Fritak og nyvalg av kontrollutvalg

Handlingsplan for forebygging av selvmord - Interpellasjon

Interpellasjon om tiårsmarkering av 22. juli

Interpellasjon - Telefoni og bredbåndsutbygging i Rana kommune.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.