Foto: Kristian Rødvand

DIREKTE Regnskap og forslag om å rykke tilbake til null-punktet i sykehussaken

Regnskap og regnskapsrapporter på rekke og rad, et elgvald og spørsmål om å fryse sykehusprosessen; følg siste kommunestyremøte før sommeren direkte.

Rana kommunestyre gjennomfører denne uka vårsemesterets siste kommunestyremøte. Det er satt av to dager til møtet, der alle de politiske sakene vil bli behandlet i dagens møte, tirsdag 21. juni.

I morgen, onsdag 22. juni, står tre orienteringer på sakslista:

1. Introduksjon til budsjett- og økonomiprosessen 2023 - 2026 v/økonomisjef Linn Carina Utsi

2. Gjennomgang av helse- og omsorgssektoren v/ Hege Askestad, Agenda Kaupang

3. Status næringsarbeidet v/Ole Kolstad, RU

Kommunestyremøtet starter klokken 09:00 begge dager, og kan følges direkte her på Rana No.

Dagens saksliste:

Referatsaker:

  • Referatsak til kommunestyret fra Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
  • Styreprotokoll HAF IKS, 14.06.2022
Interpellasjoner/spørsmål:

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Saker til politisk behandling:

Årsregnskap og årsberetning - 2021 - Rana kommune

Finans- og gjeldsforvaltning - årsrapport 2021

Regnskapsrapportering 2022 - rapport per 30.april 2022

Årsregnskap og Årsberetning 2021 Rana Byggdrift KF

Mo i Rana Havn KF - Årsregnskap 2021

Regnskapsrapport 1 tertial 2022 Rana Byggdrift KF

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7 a

Andfjellet bru - endrede kostnader etter anbud (les sak her)

Vekstutfordringer - kollektivtransport, gang- og sykkelvei og vei

Rana kommune sitt festeforhold på Gruben med Opplysningsvesenets fond (OVF) - gnr. 22 bnr. 509 (les sak her)

Sluttbehandling plan 3088 Detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig rigg- og anleggsområder langs sørsiden av Mo i Rana lufthavn Fagerlia (les sak her)

Sluttbehandling Plan 3089 Detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig rigg- og anleggsområde langs nordsiden av Mo i Rana Lufthavn Fagerlia (les sak her)

Revidering av vertskommuneavtale om pedagogisk- psykologisk tjeneste for kommunene Rana, Hemnes, Rødøy og Nesna

Strategi for frivillighet - fremdriftsplan

Behandling av anmodning om utsatt iverksetting av vedtak - Oppsigelse av samarbeidsavtale med Hemnes kommune om grensekryssende elgvald i Skamdal/Urland

Valg av ungdomsråd

Søknad om midlertidig fritak fra politisk verv

Søknad om fritak fra politisk verv

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]