Adm.dir Cecilie Daae ber styret om å ta med ei tomt i "omegn", i de videre utredningene for Nye Helgelandssykehuset. Foto: Roger Marthinsen

DIREKTE Skal avgjøre om omegn likevel skal inn i tomte-kappløpet

To eller tre sykehus-tomter; det er spørsmålet Helse Nord-styret i dag skal besvare. Og Helse Nord-direktøren ber om et beslutningsgrunnlag som inkluderer blant annet veksten i Rana.

Helse Nords styre skal i dag beslutte hvorvidt to eller tre tomte-alternativ skal være med i konsetfasens del 1 for Nye Helgelandssykehuset.

Styret i Helgelandssykehuset HF har, etter en dokumentgjennomgang, vedtatt at man ikke skal gå videre med den tredje tomta som har vært mest diskutert, Tovåsen. Adm.dir i Helse Nord, Cecilie Daae, anbefaler imidlertid at styret i Helse Nord skal vedta et et tredje alternativ – i «omegn» – skal inkluderes i konseptfasens steg 1. 

 I ordlyden i forslaget til vedtak står det kun omegn, og ikke Sandnessjøen eller omegn, som er den opprinnelige ordlyden i helseminister Bent Høies vedtak. Dermed vil det på nytt kunne åpnes for diskusjoner om hvor langt omegn-begrepet kan tøyes. Fra ministerens side er dette satt til en 20 minutters kjøretur fra Sandnessjøens rådhus, men dette har ikke forhindret forsøk på å trekke tomter i omegn både til og forbi Tovåsen.

Et annet interessant aspekt ved Daaes innstilling til styret, er punket "Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster".

I utredningen skriver Daae dette om akkurat dette: 

– Dokumentgjennomgang og innspill fra kommuner og berørte parter har tilført saken nye synspunkter, herunder at utredningen ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for endring av befolkningsutvikling som følge av forventet industri-etablering både i Mo i Rana og Mosjøen, samt forventet endring i trafikk-mønster som følge av forventede nye investeringer på samferdselssiden. Utredningen så langt har i stor grad lagt vekt på nåværende fakta, og kunne i større grad simulert effekt av mulige fremtidige endringer. Vurdering av behov for prehospitale tjenester er også løftet frem men inngår som en del av konseptutredningen, jf. styringsdokument.

Også tarmkreftkirurgi-saken står på dagens saksliste, men kun som orienteringssak. Her fremgår det som har blitt tidligere kjent; at Helse Nord og Helgelandssykehuset er enige om at videre prosess i forhold til tarmkreftkirurgien avventes inntil Helsetilsynets endelige rapport er ferdigstilt

Styremøtet starter klokken 08:30 og kan følges direkte her på Rana No.

Dagens saksliste:

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021

Nye Helgelandssykehuset - tomteutredning

Budsjett 2022, foretaksgruppen – ramme og føringer

Budsjett 2022, Helse Nord RHF

Virksomhetsrapport nr. 9-2021

Tertialrapport nr. 2-2021

Fremtidens Systemer i Klinikken - FRESK - Tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021

Styringssystem for informasjonssikkerhet - strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonsikkerhet

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr.11-20, behandling av personopplysninger i Helse Nord

Oppfølging av internrevisjonsrapport 08-2014 - strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord

Framtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord

Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. helseforetaksloven § 21

Orienteringssaker

 • Heltidskultur jordmødre i Helse Nord
 • Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status
 • Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
Referatsaker

 • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021
 • Møteprotokoll RBU
 • Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud - tertialrapport
 • Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og-verneombud - budsjett foretaksgruppa
 • Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud - budsjett RHF
 • E-post fra Alta kommune ad. etablering av ultraren operasjonsstue i Alta
 • Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021
 • Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer 
 • Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF
Eventuelt

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.