Foto: RogerMarthinsen

DIREKTE Skal drøfte ekspropriasjon av Hauknesodden

Skrevet av Roger Marthinsen
11.02.2020 08:49 - OPPDATERT 11.02.2020 09:01

Helgelandssykehuset, ny skole på Gruben og overtakelse av Hauknesodden på sakslista i dagens kommunestyre. Følge det direkte fra klokken 10:00.

Saken "Ekspropriasjon og rettslig skjønn - erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Hauknesodden friluftsområde" var en av sakene som skapte en del debatt, da formannskapet behandlet saken for ei uke siden.

Også Helgelandssykehuset 2025 står på sakslista. Her er det kommentar til helseminister Bent Høies endelige beslutning som skal vedtas. I forbindelse med saken ligger det forøvrig et notat der det fremgår at siden 2002, da Mo i Rana ble tildelt hovedkontoret i det nye helseforetaket av det daværende styret i Helse Nord med begrunnelsen «å ha det beste rekrutteringspotensialet», så har Mo i Rana for perioden 2002-2018 hatt et merforbruk på 12 millioner kroner. Dette synes svært beskjedent i forhold til Mosjøen med et merforbruk på 109 millioner kroner og Sandnessjøen med et merforbruk på 172 millioner kroner.

– Flytting av ledelse og administrasjon til Sandenessjøen har økonomiske konsekvenser. Det vil øke investeringsbehovene og er en særdeles dårlig ressursutnyttelse i en omstillingsfase. Det framstår også urimelig at den sykehusenheten som har bidratt med det største merforbruket i foretaksperioden fra 2002 (og høyt sykehusforbruk), skal premieres på denne måten, står det i notatet

Møtet kan følges direkte fra klokken 10:00.

Politiske saker til behandling:

Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning

Inndekning av bevilgning til opprettholdelse av demenslaget i budsjett 2020

Søknad om videreføring av garanti på lån for Barnehagen Småtroll AS

Bygging av Gruben barneskole etter anbud

[annonse]
Oppfølging av verbalvedtak budsjett/økonomiplan 2020 - 2023

Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana - bruk og belegg

Forlengelse av rammeavtale med revisor

Oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget om iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 70/17.

Hovedplan vann 2019-2030

Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2020-2021

Ekspropriasjon og rettslig skjønn - erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Hauknesodden friluftsområde

Prinsippsak vedrørende byggehøyder i Mo sentrum

Veinavn Nevermoen - Kvitingan

Veinavn Neverneset - Grønfjelldalen

Nyvalg av representanter til årsmøtet til Polarsirkelen friluftsråd

Fritak fra verv i Rana eldreråd - Elsa Pedersen

------

Les også: