Foto: Sondre Skjelvik

DIREKTE Skal peke ut den tredje tomta

Følg dagens styremøte direkte, der man sal velge et ekstra tomte-alternativ for det nye hovedsykehuset.

I dagens styremøte skal en tredje utredningstomt som skal være med videre i konseptfasens første del, velges ut av styret i Helgelandssykehuset.

I adm.dir Hulda Gunnlaugsdottirs innstilling til vedtak anbefales styret å velge enten ei tomt i Kvernåsen i Sandnessjøen eller – dersom styret lander på at ei tomt i omegn skal være med – ei tomt på Leinesodden i Leirfjord.

Den tredje tomta skal i utgangspunktet være et alternativ til Rishatten som nybygg-tomt, i tillegg til dagens sykehusstomt. Den mye diskuterte tomta i Tovåsen er i utgangspunktet skrinlagt, men som en del av saksdokumentene til tomtesaken er det vedlagt et notat fra MON, der man ber om at Tovåsen likevel tas med videre i prosessen. Og som Rana No kunne fortelle lørdag, peker MON blant annet på industrikompetansen i regionen og nevner blant annet Mo industripark og Freyrs batterifabrikk-etablering, som argument for å bygge et hovedsykehus i Tovåsen.

Tarmkreftkirurgien står også på sakslista. Her er det en orientering om status etter at helsetilsynets endelige rapport ble klar og den videre prosessen mot det som er målet; å få tilbakeført kreftkirurgien til Helgelandssykehuset.

Noe svar på når dette skal skje og hvor kirurgien skal utføres kommer ikke i dette møtet. Medisinsk direktør Hanne M. Frøyshov kunne forleden opplyse at man tar sikte på å legge frem en mer detaljert plan for både tid og sted for tilbakeføringen av tarmkreftkirurgien, til styremøtet den 15. desember.

I tillegg til tomtesaken og tarmkreftkirurgi-saken, står evaluering av sommerstengte fødeavdelinger på sakskartet. Her skriver adm.dir Gunnlaugsdottir at man tar sikte på å holde begge fødeavdelingene åpne i 2022

Styremøtet, som skal gjennomføres på Teams, starter klokken 12:00 og kan følges direkte på Rana No. Her er dagens saksliste: 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27.10.2021

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Virksomhetsrapport pr oktober 2021

Nye Helgelandssykehuset - tredje utredningstomt i Sandnessjøen og omegn og styringsdok for konseptfase steg 1

Evaluering av sommerferieavviklingen 2021

Tarmkreftkirurgi - Status i arbeidet etter endelig rapport fra Helsetilsynet

Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen med tiltaksplan

Referatsaker til styret

  • Åpent brev 16 kommuner - Helikopter, fra K.Toft 22.10.21
  • Åpent brev 16 kommuner - Helikopter, fra K.Toft 23.10.21
  • Uttalelse fra fylkestinget i Nordland, fra K. Andreassen 26.10.21
  • Presseprotokoll styremøte HN 27.10.21
  • Presseprotokoll ekstraordinært styremøte HN 28.10.21
  • Anmodning om møte ledelsen i HSYK, fra Vefsn kommune 12.11.21
  • Innspill ifm høring strategiplan.. Y.A.Larsen 14.11.21
Muntlig orientering fra AD

---–

 
 

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.