Foto: Sondre Skjelvik

DIREKTE Skal signere ny AMK-kontrakt

Skrevet av Roger Marthinsen
27.05.2020 06:00 - OPPDATERT 27.05.2020 10:32

Helse Nord gjennomfører styremøte i dag – følg det direkte fra klokken 08:30.

Helse Nord gjennomfører i dag sitt nest siste styremøte før sommerferien. På sakslista finner vi ikke noen av de mer omdiskuterte sakene for Helgelandssykehuset – spørsmål rundt utnevnelsen og krav om utskifting av styremedlemmer – men en en rekke andre saker, deriblant kontraktsigneringen for et nytt nasjonal AMK-system. 

Møtet starter klokken 08:30 og kan følges direkte her på Rana No.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2020

Virksomhetsrapport nr. 4-2020

Nytt nasjonalt AMK-system - kontraktsignering

Samarbeidsprosjekt med Loppa, Alta, Kautokeino, Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset - Klinikk Alta

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019, inkl. miljørapport

[annonse]
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2019

Tertialets forbedringspris 2019, oppsummering

Møteplan 2021 - styret i Helse Nord RHF

Orienteringssaker:

 • Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
 • PCI-etablering i Bodø
 • ADs fullmakter - oppfølging fra styremøte 25MAR2020 
 • Utdanningsstillinger ABIOK og psykisk helse, tilstrekkelig kapasitet i HF-ene
Referatsaker

 • Brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune angående ambulanseberedskap
 • E-post fra ordfører Monica Nielsen, Alta kommune ad. Lokaler i tilknytning til klinikk Alta
 • E-post fra Thoralf Enge ad. Bekymringsmelding utvidelsesmulighet Nye Hammerfest sykehus
 • Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mai 2020
 • E-post av 12. mai 2020 fra Harald Nyberg ad. Sykehus finansiering
 • Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 13. mai 2020
 • E-post ad. Mangel på kliniske kontorer i Nye Hammerfest sykehus
Eventuelt

Nye UNN Narvik - godkjenning av forprosjekt og byggestart

----------

LES MER:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.