DIREKTE Tovåsen tilbake på sykehuskartet og investeringer på Mo lagt på is?

Skrevet av Roger Marthinsen
30.06.2021 06:00 - OPPDATERT 30.06.2021 15:10

Helse Nord-direktøren vil ha Tovåsen med som alternativ for nytt sykehus og foreslår at investeringer i sykehuset på Mo, avventes. Nå skal styret si sitt.

Helse Nords direktør Cecilie Daae overrasket mange, da hun sist fredag la frem sin innstilling i tomtevalg-saken for Nye Helgelandssykehuset. Bare noen timer etter at Helgelandssykehusets styre hadde vedtatt at man skal gå videre med kun to tomter; Rishatten og dagens sykehustomt i Sandnessjøen, la Daae frem sin innstilling. Og der var det to momenter som vakte en viss oppsikt:

Daae anbefaler at man går videre med tre tomter; de to nevnte i Sandnessjøen – og Tovåsen i Leirfjord. Dette til tross for at hun også påpeker at "Dette innebærer at konseptfasen steg 1 da kan trenge lenger tid, og kan medføre endringer for bærekraft til å utvikle det faglige tilbudet og mulighetsrommet til å investere i bygg".

Det siste momentet – mulighetsrommet til å investere i bygg, var det andre som har vakt reaksjoner og som blant annet har fått Rana Høyre til å henvende seg til helseminister Bent Høie med en anmodning om å vise lederskap og gripe inn i sykehusprosessen på Helgeland:

"Investeringene i hovedsykehuset har høyest prioritet, og oppgraderingsbehov i Mo i Rana og Mosjøen fases inn når det er naturlig", skriver Daae.

Innstillingen fra Helse Nords direktør vekker oppsikt ikke minst fordi Tovåsen har vært foreslått vraket som alternativ i Sweco-rapporten, prosjektgruppa for Nye Helgelandssykehuset og nå sist av styret i Helgelandssykehuset. Ved å ta prosjektet inn igjen åpner man for en ny lokaliseringskamp – og Nye Helgelandssykehuset som først hadde prosjektnavnet Helgelandssykehuset 2025 som deretter ble til Helgelandssykehuset vil fort bli til Helgelandssykehuset 2028. 

Styret i Helse Nord skal altså behandle denne saken som en av to hovedsaker i dagens ekstraordinære styremøte. Møtet starter klokken 12:00 og kan følges direkte på Rana No.

Dagens saksliste:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Arealer til psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø - konseptfase og valg av tomt

[annonse]
Nye Helgelandssykehuset - konseptfase steg 0 - bærekraftanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og tomteutredning

Spørsmål besvart i Stortinget - Bilambulansetilbudet i Vest-Finnmark

Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord 2.6.2021

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.