Dobling i antall unge lovbrytere

Skrevet av Redaksjonen
09.01.2019 12:18

2018-tallene fra Konfliktrådet i Salten og Helgeland viser ei markant økning i antall ungdommer på oppfølging.

Det har i 2018 vært en dobling i antall unge lovbrytere i Konfliktrådet Salten og Helgeland som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Antall ungdomsoppfølginger har økt fra 30 personer i 2017 til 60 personer i 2018. Tre av disse er idømt ungdomsstraff. 

Narkotika, vold, trusler og seksualkriminalitet utgjør hoveddelen av lovbruddene.

Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere. Straffereaksjonene gjelder ungdom fra 15-18 år som har begått lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og er motivert for endring. 

Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden. Her er samarbeid med andre aktører helt avgjørende for å få til en god oppfølging over tid, som eksempel politiet, kriminalomsorg, barnevern, Felles Ansvar, skole, helse, foreldre osv. 

Sakstallene for 2018 viser en økning i antall saker til Konfliktrådet i Salten og Helgeland på totalt 18 prosent, til sammen 540 saker. Størst økning har det vært i straffesaker som omhandler narkotikalovbrudd. Vold og trusler er fremdeles den type saker vi har mest av. Gjerningsperson og fornærmede får da et tilbud om å møtes hos oss for å snakke om det som har skjedd, hva kan rettes opp av gjerningsperson og hvordan skal de eventuelt forholde seg til hverandre fremover.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.