Foto: Roger Marthinsen

Dømt syv ganger for promillekjøring og 16 ganger for kjøring uten førerkort

Skrevet av Roger Marthinsen
20.01.2021 06:00

– Viser en fullstendig mangel på respekt for vegtrafikklovgivningen, slår retten fast i sin dom.

En mann i 30-årene, bosatt i Rana, er dømt til åtte måneders ubetinget fengsel, for bilkjøring i ruspåvirket tilstand, bruk av narkotika, brudd på veitrafikklovens aktsomhetskrav samt en rekke tilfeller der mannen har kjørt bil uten førerkort. 

Den aktuelle kjøreturen som fant sted i Rana for et drøyt år siden,og  endte med en utforkjøring på en rett strekning. I følge dommen så viste blodprøven som ble tatt av mannen etter kjøreturen at han var påvirket av amfetamin og alprazolam, med en påvirkningsgrad tilsvarende mer enn 1,2 promille. 

Ved straffeutmålingen er det lagt vekt på dette er syvende gang tiltalte blir dømt for ruspåvirket kjøring. Videre er det lagt vekt på at tiltalte nå dømmes for fem tilfeller der han har kjørt bil uten førerkort. Mannen er tidligere domfelt for 11 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, og med denne domfellelsen er tiltalte domfelt for 16 tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort – noe tiltalte forklarte at han aldri har hatt.

– Tiltalte har aldri hatt førerkort og likevel kjører han regelmessig bil, også selv om han er domfelt for dette en rekke ganger. Dette viser etter rettens syn en fullstendig mangel på respekt for vegtrafikklovgivningen, skriver Rana tingrett i dommen.

I straffen på åtte måneder ubetinget fengsel inngår 30 dager reststraff fra en tidligere dom, der mannen ble idømt 35 dager ubetinget og 30 dager betinget fengsel. Ettersom mesteparten av de forholdene mannen nå er dømt for er begått tidlig i prøvetiden for den forrige dommen, er derfor den betingede delen av den dommen, gjort ubetinget og må nå sones. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.