Foto: Hedda Hiller

Dyreste vinter noensinne: –⁠ Vil bli millionoverskridelser

– Denne vinteren har vært ekstrem, sier bydriftssjefen, som nå ikke har ei krone igjen til sommervedlikehold og må be ansatte om å endre ferieplaner.

Rana kommunen har i år hatt den dyreste vinterdrifta noensinne, med kontinuerlig veksling mellom brøyting og strøing. Uforutsigbart vintervær og økende ekstremvær preger veivedlikeholdet i Rana.

– Denne vinteren har vært ekstrem og den dyreste noensinne for kommunen. Store snømengder ble flere ganger avløst av regn og glatte veier. De ene dagen brøyting – den neste strøing. Dette vekslende været er dyrt og det vil bli millionoverskridelser på veibudsjettet som er på 35 mill. kroner, sier avdelingssjef for bydrift i tekniske tjenester, Hanne Alvsing.

Den kostbare vinteren gjør at det i år ikke er ei krone igjen til ordinært sommervedlikehold av det kommunale veinettet, utenom asfaltprogrammet som har en egen bevilgning.

– På bakgrunn av dette og at bydrift er den avdelingen i kommunen som vil bli mest belastet av arrangementet Arctic Race of Norway i august, vil de ansatte i bydrift også måtte legge om ferieplanene sine, sier Hanne Alvsing.

– Økende ekstremvær og vedlikeholdsetterslep utgjør i kombinasjon en sikkerhetsmessig og økonomisk risiko mot kommunens infrastruktur. Spesielt i 2020 ble denne risikoen synliggjort. Stikkord var ekstrem snøvinter og høstflom samt både flere bru- og veihavari. Brureparasjonene er nå i gang, sier kommunaldirektør for tekniske tjenester, Jan Erik Furunes.

Til tross for utfordringene så viser resultatet av en inspeksjon som SWECO har utført, at veistandarden i kommunen har blitt bedre.

– SWECO foretar med jevne mellomrom inspeksjon av veistandarden på oppdrag fra Rana kommune. Siden 2014 er veistandarden blitt forbedret med 12 prosentpoeng. Dette i stor grad takket være asfaltprogrammet som er gjennomført årlig siden 2017, sier Furunes, som kan fortelle at det i perioden er lagt ny asfalt på 45 kilometer av de kommunale veiene.

Veidrift handler om framkommelighet og sikkerhet. SWECOs analyse viser at Rana har redusert antall kilometer med kommunal vei som har overskredet restlevetida fra 60 prosent til 48 prosent. Det er likevel mange kilometer med vei som har overskredet beregnet restlevetid.

79 prosent av veiene i Rana har fast dekke, mens andelen i sammenlignbare kommuner er på 77 prosent viser KOSTRA-tall.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Rana er en Norges fjerde største kommune i areal og har over 300 kilometer kommunale veier. Denne ulempen finansieres ikke gjennom det statlige inntektssystemet. 80 prosent av veibudsjettet i kommunen går til vinterdrift. Brøyting bidrar kun til framkommelighet og ikke til vedlikehold av veikapitalen.

– Et systematisk vedlikehold av veinettet kan enten skje gjennom styrking av veibudsjettet eller reduksjon av antall kilometer kommunal vei, sier Furunes.

* I disse dager er kommunen i gang med å feie opp all strøsanda fra vinteren. Det vil koste både tid og penger. Ny asfalt og ny feiebil gir likevel både en miljø- og effektivitetsgevinst for kommunen. Med ny asfalt trenger feiebilene færre turer for å feie opp sand og støv.

Veivedlikehold i Rana

  • Hovedplan vei fra 2017 viser et vedlikeholdsetterslep på 168 mill. kr. Dette omfatter også veieelementer som GS-veg, fortau, skilt, autovern osv.
  • Det er brukt 51 mill. kr. siden 2017 på ny asfalt på kommunale veier.
  • Veibudsjettet er på 35 mill. kr. som vil få millionoverskridelser i 2022.
     

Saken fortsetter under annonsen.