"Eg har ikkje sett at vassforsyninga i Holandsvika og Tovåsen, eller for den del på Leland, har vøre tema"

Skrevet av Trond Ørjan Møllersen
19.01.2020 16:18 - OPPDATERT 19.01.2020 19:32

DEBATT: Det er Sykehusbygg AS som kjører HSYK25. De burde fra starten gjort det klart at de som foreslår lokaliseringssted også må vise til kommunal infrastruktur som med høg sannsynlighet sikrer brannvern, vassforsyning og avløp, skriver Trond Ørjan Møllersen.

Sjukehus og vatn

Da Helgelandssykehuset 2025 starta arbeidd eg som planlegger i Hemnes kommune, og rådmannen ba meg laga et notat om mulig lokalisering. Eg endte opp med tre alternativ, to tilknytta Bjerka og ett nærmar Korgen. Alle med relativt enkel atkomst fra E6, ett med nærheit til jernbanestasjon.

I notatet gjorde eg oppmerksom på at to av alternativan ligger svært langt fra eksisterende avløpsnett og at tilgangen på drikkevatn blir et problem for alle tre. Eg anbefalte rådmannen å utrede vassforsyninga før kommunen eventuelt lanserte seg som kandidat. Situasjonen var og er at verken Korgen eller Bjerka har tilgang på en vassmengde som kan forsyne et sjukehus med ny boligbebyggelse.

Eg er ikkje kjent med at en slik undersøkelse vart starta, men eg gjorde meg nån tanka og spilte litt ball med fagfolkan på huset. I Hemnes går det aller meste av ferskvatnet gjennom kraftturbina, og de tre vassverkan for Korgen, Bjerka/Finni og Hemnesberget er henvist til å bruke overflatevatn. Den mest sannsynlige løsninga er derfor å avtale med Statkraft at drikkevatn kan hentes fra tunnelen mellom Stormyrbassenget og Nedre Røssåga eller fra Stormålvatnet.

Dette kan synes praktisk mulig, men er ikkje enkelt. For det første er Røssåga forurensa av spillvatn fra både folk og fe. For det andre er et kraftmagasin ei ustabil kilde og krever ei reserveforsyning som eg ikkje ser. For det tredje vil det vara snakk om store investeringer som dagens knapt 1500 abonnenta ikkje har skuldre til å bære. Dette er nok den faktiske forklaringa på at midtpunktet Hemnes aldri vart et aktuelt lokaliseringssted for nytt sjukehus.

Mange misliker fakta fordi det ødelegger gode diskusjona, men i tilfellet HSYK25 har vi nok opplevd diskusjona og krangel vi aldri skulle hatt. Eg har ikkje lest alt, men eg har ikkje sett at vassforsyninga i Holandsvika og Tovåsen, eller for den del på Leland, har vøre tema.

Det er Sykehusbygg AS som kjører HSYK25. De burde fra starten gjort det klart at de som foreslår lokaliseringssted også må vise til kommunal infrastruktur som med høg sannsynlighet sikrer brannvern, vassforsyning og avløp.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.