RAGDE EIENDOM AS OG BREIDABLIKK EIENDOM AS KJØPER HOTELL SYV SØSTRE: Kjøperselskapene har en stor eiendomsportefølje, herunder også flere hoteller. Selskapene eier allerede flere andre eiendommer på Helgeland, og også eiendommer i Sandnessjøen, skriver Helgeland Sparebank i en pressemelding.

Eiendomsaktør kjøper hotell Syv søstre

Skrevet av Redaksjonen
03.04.2019 11:00 - OPPDATERT 03.04.2019 17:00

– Som eiere gleder vi oss til å ta fatt på oppgaven uavhengig av hvilken merkevare som står på hotellveggen, og vi vil ta imot innbyggere og tilreisende med åpne armer, sier Ola Emil Heggset daglig leder i Breidablikk Eiendom AS.

–En smidig og effektiv prosess med både lokalbanken og mekler har gjort at vi allerede er i gang med å få hotellet i drift. Vi har klare målsettinger om å åpne primo mai, men det er mange brikker som må på plass med hensyn til ansettelser, bevillinger, bookingsystemer og liknende, sier Ola Emil Heggset til Helgeland Sparebank i en pressemelding. 

Stor eiendomsaktør

Kjøperselskapene har en stor eiendomsportefølje, herunder også flere hoteller. Selskapene eier allerede flere andre eiendommer på Helgeland, og også eiendommer i Sandnessjøen.

– Vi vet at lokalsamfunnet har vært utålmodige, men banken har opplevd stadig større forståelse og aksept for at det har vært mange undersøkelser som måtte gjøres og mange krav som måtte innfris fra både kjøper og selger i denne transaksjonen. Alle avklaringene har gjort at dette har tatt litt tid. Som lokalbank har gjort vårt beste for å bidra til en god og langsiktig eier, sier Hanne Nordgaard.

Hotellkjede eller drifte selv

Det er fremdeles uavklart om hotellet skal driftes av en hotellkjede, eller om Ragde Eiendom AS skal drifte det selv gjennom sin merkevare Saga hotell.

– Som eiere gleder vi oss til å ta fatt på oppgaven uavhengig av hvilken merkevare som står på hotellveggen, og vi vil ta imot innbyggere og tilreisende med åpne armer, sier Ola Emil Heggset.

– Det viktige er at befolkning og næringsliv har fått trygghet for at hotellet igjen skal oppta sin funksjon som navet i sentrum av Sandnessjøen, sier direktør for bedriftsmarkedet, Bjørn-Tore Brønlund i Helgeland Sparebank.

Tidligere Hotel Kysten

Nå fortetter prosessen med salget av tidligere Hotel Kysten, men det er på det rene at dette bygget ikke vil bli solgt til hotelldrift.

– Det er bankens vurdering at det ikke er økonomisk grunnlag for drift av mer enn ett hotell i Sandnessjøen de nærmeste årene. Vi har allerede interessenter som har signalisert at de ønsker å kjøpe bygget for å ominnrede det til kontor og-eller boliger, og vi vil derfor starte prosessen med å få bygget omregulert til annet formål. avslutter Hanne Nordgaard, adm.dir i Helgeland Sparebank.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.