"Eierskapet i Freyr kan svekke tilliten til kommunestyret"

Skrevet av Johan Petter Røssvoll, Sp, Line Ellingsen, Rødt, Mats Hansen, Venstre
13.05.2020 21:47 - OPPDATERT 14.05.2020 06:02

Åpenhet og innsyn i politiske avgjørelser er viktig for å opprette tillit til lokaldemokratiet. Kravet til møteoffentlighet er lovfestet og bare unntaksvis skal det være adgang til å lukke en sak for allmennheten. Saker av stor allmenn interesse skal sjelden lukkes.

Lenge ble det forsøkt skjult for allmennheten hva saken omhandlet. Dette er klart i strid med bestemmelsene om at sakslista skal være offentlig, og som et minimum skal den omhandle hva saken gjelder. Ordføreren måtte etter hvert erkjenne at det ikke var tillatt å skjule hva saken gjaldt, og saken ble like ved kommunestyrets oppstart omtalt som «Investering i Freyr».

Partiene R, SP og V mener at når saken om å investere i Freyr har stor offentlig interesse, bør saken på prinsipielt grunnlag være åpen for allmennheten. I alle tilfeller ville en prinsipiell debatt om «investering i Freyr» lett kunne vært behandlet offentlig uten å omhandle de selskapsopplysninger som kan unntas offentlighet. En slik debatt ønsket ikke de øvrige partier.

Mot stemmene til V, SP, R og én representant fra FrP, ble investering i selskapet Freyr, med 10 millioner kroner, vedtatt. Det er problematisk av flere grunner, og argumentene vi førte mot investeringen er knyttet opp mot følgende hovedpoeng:

1)     Rana kommune skal være tilrettelegger for næringsutvikling, men bør ikke gå inn i selskaper det kan være høy risiko ved. Fellesskapets ressurser skal forvaltes på en trygg måte. SP, R og V har tatt lærdom av Terra.

2)     Freyr er velkommen som industribedrift og som etablerer av en ny battericellefabrikk. Samtidig vet vi at Freyr også ønsker å investere i Sjonfjellet vindpark. Vindkraft er avgjørende for mange i Rana. Dermed vil partiene unngå at en eventuell debatt om vindkraft føres bak lukkede dører og vil sikre at kommunen spiller med åpne kort.

3)     I plansaker der Freyr er part, er det trolig at Rana ikke er habil som planmyndighet. Dette gjelder selvsagt også prosessen på Sjonfjellet. I tillegg er det viktig at allmennheten har tillit til at kommunestyret gjør objektive vurderinger av saker som omhandler Freyr. Eierskapet i Freyr kan så tvil om dette, og svekke tilliten til kommunestyret.

4)     Inhabilitet må vurderes i tilfeller der Rana har bundet seg opp til en aktør, og konsekvensen kan bli at Rana i slike saker må inn med settekommune. Dessuten kan det være mulig at investeringen strider mot forbudet om ulovlig statsstøtte.

----------

[annonse]
LES MER:

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.