Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget. Foto: Ann Kristin Kjærnli

" Eldrift vil ikke bare være en gavepakke til miljøet, det vil også sikre bedre punktlighet og redusere reisetida "

Miljøpartiet De Grønne vil tilrettelegge for eldrift og mer godstransport på Nordlandsbanen. – Ingen grunn til å vente, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget.

Vil ha storsatsing på Nordlandsbanen 

Satsingen går frem av Miljøpartiet De Grønnes alternative statsbudsjett, som ble lagt frem tirsdag. 

– Mot alle odds er Nordlandsbanen i ferd med å bli en suksess med tanke på fremføring av gods. Men det trengs sårt oppgraderinger. Det er jeg glad for at rikspolitikerne våre ser, sier Møller. 

Blant tiltakene som foreslås, er nye og lenger krysningsspor, fjerning av usikrede planoverganger og nye viltgjerder. I tillegg styrker partiet de økonomiske incentivene for å overføre godstransport på jernbanen, som tiltakspakken for Nordlandsbanen og den nasjonale tilskuddsordningen for gods på bane.

Også overgang til en mer miljøvennlig driftsform ligger inne i budsjettet. Miljøpartiet De Grønne foreslår å bruke totalt 150 millioner i 2022 på nullutslippsløsninger på de gjenværende dieseldrevne togstrekningene Nordlandsbanen, Raumabanen, Solørbanen og Rørosbanen. 

– Eldrift vil ikke bare være en gavepakke til miljøet, det vil også sikre bedre punktlighet og redusere reisetida, påpeker Håkon Møller. 

En løsning som kombinerer batterier og enkelte strekninger med kontaktledning på Nordlandsbanen er anslått å koste ca. 3,3 milliarder kroner. 

Nå håper Møller at den nye regjeringen følger opp forslagene i sin samferdselspolitikk. 

– Disse investeringene gir fordeler for både klima, for trafikksikkerheten på vei og ikke minst for næringsliv og reisende. Fra Nord-Norges side må vi huske at en grønnere og mer pålitelig Nordlandsbane er en forutsetning for at Nord-Norgebanen skal bli en suksess, avslutter Møller.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.