Eline Monsen tiltrer i februar. Foto: Privat

Eline blir leder for helsefellesskap: –⁠ Forventer at dette fører til mer samarbeid kommunen imellom

Eline Monsen har fått jobben som Interkommunal samhandlingsleder for kommunene på Helgeland.


Kommunen på Helgeland går sammen om å etablere Helsefellesskap Helgeland, og ansetter Eline Monsen har fått jobben som Interkommunal samhandlingsleder for kommunene på Helgeland. 

Stillingen ble utlyst i høst og det kom 10 søkere på stillingen. Etter en intervjurunde har nå arbeidsgruppen ansatt Eline Monsen til stillingen som Interkommunal samhandlingsleder for kommunene på Helgeland.  Stillingen vil bli tilknyttet Brønnøy kommune som vertskommune. 

Eline Monsen kommer fra stillingen som områdeleder helse, velferd og kultur i Sømna kommune. Hun har også i tillegg siden januar 2020 hatt stillingen som daglig leder for Helgeland Rehabilitering på Sømna. Eline er 39 år bosatt i Sømna kommune. Hun har to barn, er utdannet sosionom og har de siste 15 årene jobbet i Sømna Kommune. 

Arbeidsgruppen er meget fornøyd med å ha fått en godt kvalifisert- og motivert person til stillingen, som kjenner mange av kommunene på Helgeland godt.

– Vi ser frem til å få Eline på plass inn i denne nye stillingen og forventer at dette fører til mer samarbeid kommunen imellom og med Helglandssykehuset, som igjen vil gi pasientene et enda bedre tilbud, sier sekretariatsleder i Indre Helgeland Regionråd, Kjell-Idar Juvik. 

 Eline vil tiltre stillingen 1. februar 2023.

–––––––