Foto: Nordland fylkeskommune

Én av fem har forlatt idretten

Skrevet av Roger Marthinsen
07.06.2021 17:00 - OPPDATERT 07.06.2021 19:33

Gjennom korona-året 2020 var frafallet i Idretts-Nordland på hele 18,8 prosent. Det bekymrer fylkesrådsleder Tomas Norvoll. I dag diskuterte han mulige løsninger med B&Y IL og seks andre idrettsaktører i Nordland.

Med bekymring for stort frafall i idretten, inviterte fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Idretts-Nordland til samråd.

– Problemstillingen er sammensatt. Men vi ser at idretten i Nordland har tapt flere medlemmer enn noe annet fylke i landet, forteller Norvoll.

Med på samrådsmøtet var Bossmo & Yttern idrettslags Tom Kristiansen sammen med representanter fra Nordland idrettskrets, Nordland fotballkrets, Nordland skikrets, Bodø idrettsråd, , Vestvågøy idrettsråd og Narvik idrettsråd. Fylkesrådsleder Norvoll fikk mange forslag på tiltak som kan styrke rekrutteringen tilbake til idretten.

– Det går på alt fra å bruke allerede vedtatte idrettsstrategier mye tydeligere, å styrke koplingen mellom idretten og Bodø2024, til rene rekrutteringskampanjer og rabatt på medlemskontingenter fram til man har løftet idretten tilbake til nivået før pandemien. Dette som noen få eksempler i en rekke mulige tiltak, forteller Norvoll.

Kristin Setså i Nordland idrettskrets er glad for at flere krefter nå samles for å styrke idrettsaktiviteten, når det nå åpnes opp til mer eller mindre normalt aktivitetsnivå.

– Vi trenger å få i gang normale treninger, arrangement, stevner og kamper. Det er i arrangementene barn og unge får møtt andre med samme interesse og målt resultatet av aktiviteten de elsker å holde på med, poengterer Setså.

Det ble i møtet vist til at det frivillige idrettsarbeidet som baserer seg på Idretts-Nordland møttes til samrådNordland fylkeskommune foreldrefrivillighet både til treneraktivitetene, styrearbeid og dugnadsinnsats, er ekstra sårbart når samfunnene blir stengt ned i ulik grad og i forskjellige tidsrom.

– Det er ressurskrevende å legge til rette for «koronasikre» treninger, men ikke minst å gjennomføre arrangementer. Da har det vært enklere og sikrere å sette aktivitetene på pause. Med det resultat at barn og unge faller fra. De klubbene som er store nok til å ha ansatte som kan holde oversikt over alle restriksjoner og anbefalinger og tilpasse aktiviteten i forhold til det, er mindre sårbare påpeker Setså.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll påpeker at Nordlands-idretten er særlig sårbar for nedstengningene og de varierende restriksjonene til ulike tidsrom. Hen er opptatt av man må finne tiltak som demmer opp for dette.

[annonse]
– I Nordland er det veldig mange små klubber uten ansatte. Når alt er avhengig av frivilliges innsats, blir det vanskeligere å holde aktivitet gjennom usikre tider som denne, sier Norvoll.

Fylkesrådsleder Norvoll har ikke fasiten på hvilke tiltak som nå skal settes inn. Men slår fast at disse utfordringene kan man gå sammen om å løse.

– Dette vil i et samfunnsperspektiv kunne gjøre store utslag rent folkehelsemessig. Vi må se både på strukturene som er sårbare når slike endringer skjer, og vi må se på hvordan vi kan stimulere det frivillige arbeidet som gjøres for fellesskapet. Det har vært et krevende år for mange, også for breddeidrettsarbeidet som er svært viktig for Nordlandssamfunnet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.