"En avstraffelse av sykehuset i Rana som savner sidestykke"

– Grunnen til kampanjen er at folk er forbannet og fortvilet over konsekvensene av vedtaket i Helse Nord, mener skriver Sissel Brufors Jensen, Ulla Brit Henriksen,  Siv Høiby Jensen, Gerd Røtnes, Børge Hundnes, Håkon Nordbakken, Ståle Paulsen og Per Waage.

----------

Debatt – Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

----------

Vi har satt oss i spissen for en underskriftskampanje der vi forlanger at tarmkreftkirurgien føres tilbake til sykehuset i Rana nå og uten unødvendig forsinkelse. Kampanjen har oppstått spontant. 

Grunnen til kampanjen er at folk er forbannet og fortvilet over konsekvensene av vedtaket i Helse Nord for ett år siden der tarmkreftkirurgien ble flyttet fra sykehuset i Rana og til Bodø uten noen holdbar begrunnelse. Konsekvensen av dette er at 77.000 helgelendinger ikke lenger får forsvarlig helsehjelp. Da dette ble gjort, ble det fra Helse Nord sin side sagt at tiltaket var midlertidig i påvente av en ny kreftplan. Denne er nå så vidt mye forsinket at det ikke er noen gitt å si når den vil være utarbeidet. Det som var ment som et midlertidig tiltak ser ut til å kunne bli permanent. 

Da disse sakene ble overført til sykehuset i Bodø ble det lovet at man hadde tilstrekkelig kapasitet der. Det viser seg ikke å være tilfelle. Helse Nord er ikke lenger i stand til å etterleve pakkeforløpet og er heller ikke i stand til å gi folket på Helgeland forsvarlig helsehjelp. Nå er det 29 personer med magekreft som får forsinket behandling i forhold til pakkeforløpet. Om ett år kan det være det dobbelte.

Begrunnelsen fra Helse Nord var støy ved Helgelandssykehuset utløst av et enstemmig vedtak i styret for Helgelandssykehuset om å flytte tarmkreftkirurgien bort fra sykehuset i Sandnessjøen og til sykehuset i Rana. Denne støyen gjelder sykehuset i Sandnessjøen. Vedtaket framstår derfor som en slags avstraffelse av sykehuset i Rana, noe som savner sidestykke.

Helse Nord sliter med en stadig økende pasientlekkasje. Denne lekkasjen har nok mange årsaker, men har også noe med Helse Nords stadig svakere omdømme som følge av den typen beslutninger som er omtalt og som ikke har noen faglig basis. 

Vi forlanger derfor at Helse Nord snur og tilbakefører tarmkreftkirurgien til sykehuset i Rana fordi den beslutningen Helse Nord har gjort har altfor store konsekvenser for folk med magekreft som ikke får rettidig behandling. 

[annonse]
 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.