Foto: Silje-Tamara Rojas

En bekymringsmelding fra 25 leger

Skrevet av Allmennleger i Rana
30.11.2019 07:00

DEBATT: – Vedtaket som er gjort av styret vil gi en kraftig svekkelse i spesialisthelsetjenestetilbudet for halvparten av Helgelands befolkning, skriver 25 allmennleger i Rana.

Uttalelse fra allmennleger i Rana vedrørende HLSH 2025

Etter styrevedtaket i Helgelandssykehuset ønsker legene i Rana kommune å gi en bekymringsmelding om konsekvensene som vedtatt sykehusstruktur på Helgeland vil ha for befolkningen i Rana og nord på Helgeland. 

Legene i Rana er enige om at alle modeller for HSYK 2025 har styrker og svakheter avhengig om man vektlegger rekruttering, reisetid, oppbygging av sterke fagmiljø, samfunnsmessige konsekvenser osv. Vi registrerer at alle vektlegger det som taler for et stort sykehus i egen kommune og i liten grad er villig til å se helheten, eller ta inn over seg konsekvensene innfrielse av egne behov vil få for helsetilbudet for andre. Vi skal ikke påberope oss å være nøytrale, men vi har et ansvar om å si ifra når avgjørelser går utover våre egne pasienter og gir dem et svekket helsetilbud. Vi har også et ansvar for at våre egne og våre pasienters behov for helsetjenester ikke skal dekkes på bekostning av andre. 

Vi bryr oss om pasientene våre. Vi er bekymret for at den akutt syke pasienten eller at den fødende ikke skal rekke fram til sykehuset. Vi er bekymret for at våre kronisk syke eller eldre pasienter skal velge bort nødvendig utredning og behandling pga lang reisevei. Vi er bekymret for om vi er i stand til å bidra med gode nok prehospitale tjenester. Vi tror at dette er en bekymring vi deler med legene i Hemnes, Lurøy, Træna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Vevelstad, Bindal, Brønnøysund, Rødøy, Vega og Sømna. 

Demografi og geografi får vi ikke gjort noe med. Innstillingen til administrerende direktør tar de nødvendige hensyn og inngår de kompromissene som ville gitt en løsning som alle på Helgeland kan leve med. Om forslaget hadde blitt vedtatt ville en stor andel av Helgelands befolkning fått et tilsvarende eller bedre spesialisthelsetjenestetilbud enn det man har i dag. Vedtaket som er gjort av styret vil gi en kraftig svekkelse i spesialisthelsetjenestetilbudet for halvparten av Helgelands befolkning. 

I Helse Nords område er det flere lokalsykehus av samme størrelse som to sykehus på Helgeland vil få. Disse utgjør en svært viktig del av infrastruktur og helsetilbud til befolkningen ved både akutte og kroniske lidelser. Vi vil oppfordre Helse Nord til å styrke denne typen lokalsykehus, og gi dem et medisinskfaglig innhold og en bemanning som sikrer at befolkningen og helsepersonell kan ha tillit til at de skal bestå. 

Vi mener at en sentralisering av spesialisthelsetjenesten vil få størst konsekvenser for de aller sykeste pasientene og de som trenger det mest. Det ikke er greit. 

Vi trenger to sykehus på Helgeland. 
 
Ina Parelius, spesialist i allmennmedisin og tillitsvalgt i Den norske legeforening for allmennleger i Rana

Sofia Natalia Moldovanu, allmennlege

Greta Brancaleoni, allmennlege

[annonse]
Linda Wright, spesialist i allmennmedisin og sykehjemslege

Dag Arild Knudsen, spesialist i allmennmedisin

Helge Opsjøn, spesialist i allmennmedisin

Anita Husveg, spesialist i allmennmedisin

Ingrid Eiterå, spesialist i allmennmedisin og sykehjemslege

Kristian Bjellånes, spesialist i allmennmedisin

Tina Bakkejord, spesialist i allmennmedisin

Svetlana Sundsfjord, spesialist i allmennmedisin

Kristin Hovind, spesialist i allmennmedisin

Ana Eduarda Alves, allmennlege

Anne Lise Skonseng, allmennlege og sykehjemslege

Renate Sperstad, allmennlege og sykehjemslege

Silje Røssvoll, spesialist i allmennmedisin

Ezekile Quarcoo, fastlegevikar

Solveig Rogstad, allmennlege

Amund Henden Hjerpbakk, turnuslege

Ingelin Evensen Olsen, turnuslege

Guttorm Dahl Johnsen, spesialist i allmennmedisin

Irene Fossheim, spesialist i allmennmedisin

Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin og sykehjemslege

[annonse]
Svenja Dietrich, sykehjemslege

Frode Berg, kommuneoverlege