–⁠ En drømmeoppgave for meg og teamet vårt

Avinor inngår kontrakt for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn Bodø.


Avinor har valgt å tildele Team Marstrand og Advansia kontrakten for byggherreorganisasjon i forbindelse med utbyggingen av Ny lufthavn Bodø. Tildelingen gjøres etter en omfattende utvelgelsesprosess med konkurranse mellom tre sterke tilbydere. Organisasjonen vil begynne arbeidet så snart kontrakt er signert.

Selv om byggeherreorganisasjonen nå er på plass må finansieringen avklares før man kan sikre og gjennomføre prosjektet. 

– Det har vært en god konkurranse med tre kompetente tilbydere og vi er glade for å komme et skritt nærmere realiseringen av Ny lufthavn i Bodø. Dette er viktig for fremdriften av prosjektet, og vi gleder oss til å samarbeide med Team Marstrand/Advansia, sier konsernsjef i Avinor Abraham Foss.

Tilbudet fra Team Marstrand/Advansia hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet med utgangspunkt i konkurransegrunnlagets tildelingskriterier.

– Gjennom anskaffelsesprosessen har Team Marstrand/Advansia på en overbevisende måte demonstrert gode samhandlingsferdigheter og vist hvordan de ønsker å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte, sier Foss.

Det er besluttet at hovedentreprisene «anleggsentreprise» og «terminalbyggentreprise» skal gjennomføres som totalentrepriser med samspill som gjennomføringsmodell. I den første fasen av prosjektet vil byggherre i samarbeid med entreprenør prosjektere endelig løsning og avtale pris for utbyggingen.

For at samspillsmodellen skal fungerer best mulig, har Right Management bidratt med å evaluere kompetansen til de tilbudte kandidatene, og deres evne til å fungere godt som team. Alle tilbyderne har gitt positive tilbakemeldinger til anskaffelsesprosessen, og uttrykt at de setter pris på, og ser en merverdi i de nye metodene som har vært tatt i bruk for å evaluere kompetanse ved denne anskaffelsen. 

Prosjektdirektør Paul Torgersen fra Team Marstrand/Advansia sier de ser frem til å komme i gang med oppdraget, og skal vise seg tilliten verdig.

– Å få lede utbyggingen av Ny lufthavn Bodø er en drømmeoppgave for meg og teamet vårt. Jeg vil berømme Avinor for måten oppdraget ble satt ut. Vi skal nå gjøre alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier Torgersen. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.