Trond Ørjan Møllersen leser opp sin appell under torsdagens markering. Foto: Roger Marthinsen

«En kan spørre seg om Helse Nord styrer ved å spre usikkerhet»

– La oss vise at vi klarer å gi Helgelandssykehuset den tryggheten som Norges beste lokalsjukehus trenger! sa Trond Ørjan Møllersen i sin appell til de 4000 fremmøtte under torsdagens markering. Her gjengis appellen i sin helhet.

Torsdag kveld markerte 4000 personer sin støtte til Helgelandssykehuet Mo i Rana. En av de var Trond Ørjan Møllersen, som i sin appell meddelte at han gir 100.000 kroner av sin egen lomme til Sykehusaksjon Helgeland sitt bidrag til sykehuset i Rana, som skal gå til anskaffelse av operasjonsrobot.

Her følger appellen fra Trond Ørjan Møllersen i sin helhet.

- - - - - - - - - -

Gode ranværinga, gode helgelendinga!

Helgeland Sykehusaksjon har tatt initiativ til denne markeringa fordi spesialisthelsetjenesten på Helgeland er i en svært alvorlig situasjon. Vi samles ved sjukehusavdelinga vår, men budskapet og bekymringa vår gjelder heile spesialisthelsetjenesten på Helgeland.

Situasjonen er sammensatt og småkaotisk, men eg vil samle den i to punkt:

  • At avdelinga i Sandnessjøen og det medisinskfaglige miljøet der har fått et alvorlig tilbakeslag
  • At avdelinga i Rana stadig sendes ut i usikkerhet med hensyn til framtidig utvikling. Det siste eksemplet er kreftkirurgien.
Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, har bidratt til tilbakeslaget i Sandnessjøen;

  • For allerede i 2017 unnlot Helse Nord v/fagsjef Geir Tollåli å gi HSYK ryggdekning for å gå inn i tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen, og dermed fikk tarmkreftsaka balle på seg, og
  • UNN lånte en kirurg til Sandnessjøen uten å sikre seg at pasientsikkerheten var på plass.
Det er altså sånn at både Helse Nord og UNN har svikta pasientsikkerheten ved HSYK Sandnessjøen. Men Helsetilsynet legger alt ansvar på HSYK. Sånn er vel spillet!

Det har aldri vært så tydelig som i dag, at hvis det medisinskfaglige miljøet her i Rana sendes ut i svekkelse og forvitring, så rammer det heile spesialisthelsetjenesten på Helgeland veldig hardt, og det vil ramme tilbudet i hele Helse Nord. Det kan sammenlignes med at både gulv og vegg ramler ut av ei bygning.

[annonse]
Den ortopediske spesialiteten i Rana er bygd opp over minst 20 år. Det kan gå fort å rive den ned, og kanskje blir den da aldri mulig å gjenoppbygge på Helgeland. For legespesialister er etterspurte folk, og det er med dem som med oss alle, vi søker oss ikke til en arbeidsplass der vi føler oss motarbeidd av eier.

Gjennom styringsdokumentet for HSYK 25 har Helse Nord sikra seg retten til, i realiteten, å omstøte alle vedtak som Helgelandssykehuset gjør i omstillingsarbeidet. Dette må vi sjå i lys av at …

  • Helse Nord har vist en hang til lekmannsskjønn i stedet for fagkunnskap. Et nytt eksempel er den økonomiske bærekraftanalysen som ble presentert i siste styremøte. Analysen har fått hard medfart, men det verste er at Helse Nord allerede har gjort tunge vedtak som skulle hatt en bærekraftanalyse.
  • Vedtaket om å flytte ledelsen til Sandnessjøen var et benkeforslag uten utredning, altså lekmannsskjønn. Verken HSYK eller de ansatte var involvert. Kanskje det alvorligste er at HSYKs behandling av den såkalte varslingssaka ble kuppa av dette vedtaket, for underskrivere av de såkalte varslan meinte at de som «bor og arbeider på Mo» er «uegnet». Dermed var vedtaket om å flytte ledelsen til Sandnessjøen en imøtekommelse av underskriveran som urettvist kalte seg varslera, og en ordre til Helgelandssykehuset om å legge saka død.
  • Helse Nord har hang til detaljstyring og overkjøring av vedtak i HSYK. Det toppa seg i tarmkreftkirurgien, men det er mange eksempel, også i strukturvedtaket som statsråd Høie videreførte.
I sum er det altså sånn at en veit aldri hva som kommer ut av ei saksbehandling i Helse Nord. En kan spørre seg om Helse Nord styrer ved å spre usikkerhet.

Helgelandssykehuset har visjonen Norges beste lokalsjukehus. Det er virkelig noe å strekke seg etter! Men for å komme seg framover må HSYK bli kvitt usikkerheten og gjenvinne potensialet til å rekruttere blant de beste. Eg kan ikke sjå anna enn at HSYK er klar. De veit at kompetansebygging er nøkkelen. Men Helse Nord er ikke klar for å gi den tryggheta som trengs.

Sykehusaksjon Helgeland har bestemt seg for å yte et bidrag som på avgjørende vis bryter med uvissheten, som gir de ansatte i Helgelandssykehuset fornya tiltru til at de virkelig skal få arbeide i Norges beste lokalsjukehus. Bidraget er å anskaffe en operasjonsrobot. Det er et utstyr til over 20 millioner kroner som er blitt vanlig i moderne sjukehus. Brukt på rett vis øker den pasientsikkerheten, den øker sjukehusets rekrutteringsevne, og den gir økonomiske fordeler.

Eg har notert meg for et bidrag på 100 000 kroner. Eg syns det er et passende bidrag for en sprek pensjonist som har nok, og eg oppfordrer alle til finne sitt eget passende beløp.

La oss vise at vi klarer å gi Helgelandssykehuset den tryggheten som Norges beste lokalsjukehus trenger!

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.