"En klassisk utfordring for fagbevegelsen!"

Skrevet av Arne Langset
06.09.2019 06:00

Jeg hadde nylig gleden av å få være tilstede på LO Ytre Helgeland sin tillitsvalgtsamling i Sandnessjøen.  Dette var et møte med flere gode innlegg og der inviterte fra politiske lister også fikk komme til orde. Med bakgrunn fra arbeid innen LO-forbundet NTL, også ved den tidligere Høgskolen i Nesna, var dette en invitasjon jeg setter stor pris på.  

Fra min side benyttet jeg her anledningen til også å utfordre og oppfordre LO til solidaritet med en gruppe fagorganiserte her på Helgeland som nå står oppe i en særdeles alvorlig og vanskelig arbeidskonflikt.

Alle fagforeningene ved Nord Universitet - studiested Nesna, sendte før ferien en mistillitserklæring angående ledelsen og styret ved Nord Universitet. Dette var ingen demonstrasjon mot et styrevedtak som de var uenige i, men et varsel om konsekvensene av en lang periode med systematisk nedvurdering og usynliggjøring av det arbeidet de gjør som nå toppet seg med at ledelsen ville legge ned arbeidsplassen deres.  Faglige tillitsmenn lokalt har gjennom lang tid bedt rektor og styre om en dialog som tar dette på alvor og behandler det i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. De er hittil blitt oversett og avvist. 

Når det i tillegg er blitt kjent at lokale ledere ved campus på Nesna gjennom flere år har sendt bekymringsmeldinger om manglende oppfølging av styrevedtak, frustrasjon over løfter som ikke holdes m.m. gir dette et bilde av en institusjonsledelse i Nord Universitet som systematisk har stått for manglende oppfølging av virksomheten på Nesna helt tilbake til våren 2016. 

Alle fagorganisasjonene ved studiested Nesna har skrevet under en erklæring om mistillit knyttet til forhold hjemlet i arbeidsmiljøloven. De er hittil møtt med bagatellisering, avvisning og taushet fra ledelsens side. 

Jeg utfordrer alle fagforeninger på Helgeland til å ta dette på største alvor. 

-De ansatte på Nesna er organisert gjennom LO (NTL), UNIO (Forskerforbundet og Utdanningsforbundet) og YS (Parat). Samtlige arbeidstakerorganisasjoner har foreninger og tillitsvalgte innen både kommunene og øvrig samfunn på hele Helgeland. 

Situasjonen ved Campus Nesna dreier seg om mange ulike forhold, men det er også en klassisk arbeidskonflikt der en ledelse velger å ikke forholde seg til ordinære spilleregler i arbeidslivet.  Det er dermed et angrep på fagforeningene som sådan.

I møtet med LO-Ytre Helgeland oppfordret jeg fagforeningene her til å sette seg inn i saken og vurdere hvordan de skal vise solidaritet og følge opp de ansatte på Nesna sin sak.  

[annonse]
Også den øvrige fagbevegelsen, i og utenfor LO, må nå kjenne sin besøkelsestid, mobilisere og vise solidaritet med de ansatte på Nesna.  Det er våre alles rettigheter til et meningsfylt arbeid dette står om.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.