Håkon Lund, Hanne Davidsen, Paul Asphaug og Geir Waage har alle delt sine nyttårstanker med Rana Nos lesere.

En ønsker hele verden velkommen, en håper på mindre sutring, en ønsker seg mange barn og en ser frem til et år med massiv fremgang

Hvordan var året som var og hvordan tror de året som kommer blir, sett med våre ordføreres øyne? Her får du svaret.

Rana No inviterte ved nyttår alle ordførerne på Nord-Helgeland til å skrive en nyttårshilsen til innbyggere og lesere. Her er ordene og tankene til Nesna-ordfører Hanne Davidsen, Lurøy-ordfører Håkon Lund, Hemnes-ordfører Paul Asphaug og Rana-ordfører Geir Waage, ved skillet mellom året som var og det som kommer. 

Du kan lese hver enkelt sak separat ved å klikke på navnet til de respektive ordførerne i teksten over, eller du kan lese dem i flyt og rekkefølge nedenfor. 

----–

2022 blir et spennende år

Hanne Davidsen, ordfører, Nesna kommune

Det er mye å henge fingrene i for Nesna kommune i 2022. Vi skal bidra til vekst og engasjement, og flere nye bedrifter har tatt konkrete skritt for å etablere seg i kommunen. En av de sa til oss på et møte nylig at de ønsket å komme til Nesna fordi vi var en åpen og positiv kommune. Det må vi fortsatt være. Nesna som vertskommune for utdanning vil legge til rette for at folk både skal kunne bo og leve i distriktene og i kommunene på Helgeland. Det må være gode og attraktive utdanningstilbud for barn, unge og voksne her vi bor skal vi sikre verdiskapingen i etablerte og nye virksomhet. Folk fra nord, sør og hele verden ønskes velkommen til Nesna!

2022 blir et spennende år. Det skal igjen tas opp studenter til barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen på Nesna. Det er veldig gledelig og en stor seier for Nesnasamfunnet, for Helgeland og for bosetting og verdiskaping i hele landet. Det har ikke kommet av seg sjøl, det har vært en lang kamp mot sentrale myndigheter. En avis skrev at Nesna er episenteret for distriktsopprøret. Det viktigste bidraget fra Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er ikke å sette Nesna på kartet, men at Folkeaksjonen så tydelig har bidratt til et distriktsopprør i Norge. Kampen for høgskolen på Nesna har vært en kamp mot nedlegging av en samfunnsbærende institusjon. Uten utdanning og kompetanse blir det ingen velferd og verdiskaping, og uten velferd og verdiskaping blir det til heller ikke noe samfunn igjen.

Les også:
Ofte drives jo ikke sentraliseringspolitikk gjennom klare nedleggingsvedtak som det kan mobiliseres mot. Sentraliseringen kommer ofte snikende og gradvis og er ikke så synlig, men vi merker det likevel. Jeg bestilte medisiner fra apoteket en stund før jul, de har enda ikke kommet fram til butikken på Nesna. Vi sendte flere julegaver til familien på Østlandet i god tid for postens frister til jul, men de har enda ikke kommet fram. Kommunen må ha beredskap for å frakte Covid-19-tester med bil når posten ikke går eller bruker for lang tid. Nesna kommune er med i prosjektet Framtidas kystsamfunn – den digitaliserte kysten. Prosjektet så dagens lys da noen samfunn i Nord-Norge ikke lenger fikk levert post og noen forskere på NTNU og SINTEF begynte å tenke på hvordan vi kan løse det. Selv om ny teknologi kan være et svar på framtidas utfordringer og det er et gode, må det likevel være lov å spørre om vi ikke har råd til frakt av gods langs kysten og et postverk som kan levere 5 virkedager i uka i hele landet.

At engasjementet mot nedlegging av campus Nesna og for høyere utdanning på Helgeland har hatt stor kraft og energi, henger først og fremst sammen med det klare løftebruddet etter fusjon og konsekvensene av nedleggingen for lokalsamfunnene på Helgeland og for regionen. Det som likevel kanskje har opprørt folk aller mest er den makta som har blitt brukt for å få oss som bor her, arbeider og studerer på Nesna og som har sin utdanning fra Høgskolen i Nesna, til å miste trua på oss sjøl. Usannheter og nedsnakkinga fra personer i posisjoner og roller vi vanligvis stoler på og har tillit til, har skapt sinne. At universitetet blir brukt i et politisk spill for økt sentralisering er svært betenkelig. Høgskoler og universiteter utgjør selve ryggraden i landet vårt. Vi stoler på at de søker sannhet og kan se en sak fra begge sider, være åpen og behandler alle studenter og tilsatte med samme respekt og verdi.  

Fra 2016 hadde Nesna vekst i antall søkere til lærerstudiene. Det var tydelig at det var et behov og et tilbud som traff godt. Høgskolen i Nesna har også tidligere hatt suksess med Helgelandsmodellen for lærerutdanning med vektlegging av profesjonsfellesskap, praksis og lokale samlinger i byene på Helgeland i tillegg til undervisningen på campus. Det var et godt samarbeid med kommunene i regionen for å rekruttere og legge til rette for at innbyggere kunne ta høyere utdanning i voksen alder og på den bidra til flere kvalifiserte lærere, barnehagelærere og sykepleiere i sine hjemkommuner. Nå som vi igjen skal rekruttere studenter til Nesna er jeg svært glad for at kommunene rundt oss har sagt de vil bidra i rekrutteringen av framtidens kandidater til Helgeland. Ungdom er samfunnets viktigste ressurs. De som nå er studenter i campus Nesna ble kåret til Årets navn i akademia i 2020, og har vist at de er Helgelands beste ambassadører.  

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Jeg er svært glad for akademikeroppropet, oppropet blant idrettslag og foreninger, støtten Nesnasaken har fått fra samtlige kommuner på Helgeland og et enstemmig fylkesting i Nordland, fra næringslivet og et titallstusen personer som har støtten saken og bidratt økonomisk. Jeg er svært takknemlig og har stor respekt for SV, SP, AP, Rødt og MDG som har fremmet Nesnas sak i Stortinget. Til slutt vil jeg takke den nye Arbeiderparti- og Senterpartiregjeringen som har vedtatt å gjenopprette campus Nesna. 

Tusen takk! Godt nytt år! 

Hanne Davidsen, ordfører Nesna

---------- 

Tanker ved nyttårstider

Paul Asphaug, ordfører, Hemnes kommune

Året 2021 er historie, og bra er det. Vi kunne nok gjerne ha sluppet unna alle problemene som koronaen påførte oss, men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Vi har måttet lære oss en ny måte å jobbe på, ettersom det ikke har vært så enkelt med fysiske møter. 

Det har i stor grad vært nødvendig å kommunisere via nettet, og dette har vist seg å være enkelt, praktisk og tidsbesparende. Jeg tar neppe mye feil, hvis jeg hevder at denne møteformen er kommet for å bli, men møter av en viss størrelse bør nok i størst mulig grad være fysiske. 

Rundt omkring på Helgeland skjer det veldig mye spennende. Mange store prosjekter befinner seg nå i ulike faser, og jeg er sikker på at flere kommer i gang i 2022. Enkelte av disse, muligens de aller fleste, vil skape store ringvirkninger. Derfor er det veldig viktig at vi blir flinke til å samarbeide, for det er uomtvistelig at hvis vi alle jobber sammen, så vil det være langt lettere å nå våre mål. 

Dessuten er det viktig å rette blikket framover, og søke å se positivt på framtida. Konstruktivt og målbevisst arbeid gir resultater til felles nytte. Sutring og klaging medfører sjelden noe godt resultat. Dessuten er det slik at den som har begge føttene på bakken, faktisk står stille. 

Et nytt, ukjent år ligger foran oss, så jeg håper at vi alle kan bidra med å videreutvikle Helgeland på en god måte, ikke minst hva bosetting angår. 

Godt nytt år!

Paul Asphaug, ordfører i Hemnes

----------

Det nye året som vi har foran oss ser bra ut for Lurøy

Håkon Lund, ordfører, Lurøy kommune

Ett år er omme. 2021 er på tur inn i historien. Det blir nok husket som året vi trodde at vi skulle bli ferdig med pandemi og covid, men slik ble det ikke. Det ser ut til at dette må vi streve med en stund til. 

Lurøy har kommet rimelig god ut av dette året med hensyn til pandemien, takket være innbyggerne våre som har vært tålmodige og gjort en god innsats for at dette skulle gå bra. Vi kan ikke gi oss riktige ennå; vi må nok fortsette innsatsen med å la oss vaksinere, holde avstand og bruke munnbind der det trengs. Vi må med andre ord fortsette å følge de oppfordringene og reglene som til enhver tid gjelder. Så får vi håpe at vi blir raskest mulig ferdig med dette. 

Det nye året som vi har foran oss ser bra ut for Lurøy. Det er tatt investeringsbeslutninger av næringslivet i kommunen for over en milliard kroner for de nærmeste årene. 

Næringslivet i Lurøy er framoverlent. Det er stor investeringsvilje både i og utenfor kommunen, noe som vil bidra til nye arbeidsplasser, til glede for alle. 

Men det nye året kommer nok ikke til å bli noe unntak; vi trenger fortsatt flere lurøyfjerdinger. Det er viktig at vi blir flere innbyggere. Spesielt viktig er det at antall barnefødsler går opp, og fra i år gjør vi litt ekstra stas på nyfødte lurøyfjerdinger. Så håper vi at det kommer mange nye til Lurøy, både nyfødte og tilflyttere. 

Jeg håper at alle har hatt en fin julefeiring, sammen med sine. I nyttårshelgen kan det være noen som er alene, ta en telefon eller to til noen du tror trenger det. Det er hyggelig å slå av en prat, så blir ikke ensomheten så merkbar. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Til deg som ikke er vaksinert; la deg vaksinere ved første mulighet. Det er trygghet for deg og de du er sammen med, på arbeid og i fritiden. 

Til slutt vil jeg ønske alle lesere godt nyttår.  

Med vennlig hilsen Håkon Lund, ordfører, Lurøy. 

--------–

Nytt år med mange muligheter!

Geir Waage, ordfører, Rana kommune

Rana kommune har god økonomisk styring. Det gir rom for både å satse på investeringer og utvikling av de kommunale tjenestene og samtidig en offensiv næringsutvikling og samfunnsbygging. 

Det ser vi nå resultater av gjennom det som har skjedd i 2021 og det som skal skje i 2022. 

Året vi nå har lagt bak oss har vært et aktivt og innholdsrikt år for Rana. 

Den 10. juli var det 75 års jubileum for Stortingets vedtak om å etablere AS Norsk Jernverk i Mo i Rana. Dagens Mo Industripark er en videreføring av Norsk Jernverk og er nå en grønn industripark i verdensklasse som gjør at Rana ligger i front for etablering av ny grønn industri. 

Vi markerte den 22. juli at det er 10 års siden terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. Den største terroraksjon i Norge etter andre verdenskrig. 

Åpning av nytt hoppanlegg i Fageråsen har gitt landsdelen det første helårs hoppanlegget som vil sette Rana på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Nye Gruben barneskole er et framtidsretta skoleanlegg som vil gi kommende generasjoner nye og spennende muligheter.

Arbeidet med flyplassen er kommet et viktig steg videre. Byggeprosjektet er sendt på anbud. Ny stor flyplass betyr at Helgeland i 2025 vil få et flytilbud på lik linje med resten av landet. Ny flyplass er en forutsetning for de andre etableringene som kommer. 

Åpning av Nordland Vitensenter og Newtonrom er et tilbud til hele Nordland. Her vil barn og unge kunne gjøre oppdagelser knyttet til realfag og teknologi.   

Den nye black boxen – «Rugekassa» hos Nordland Teater – vil gi Nordland Teater Ung muligheter for utvikling av kunstneriske talenter. 

Rana Gruber er børsnotert på Euronext Growth på Oslo Børs og skal bli CO2-utslippsfri i 2025. 

Freyr ble børsnotert på New York-børsen. Selskapet vil bygge de første battericellefabrikkene i Norge, her i Mo i Rana.  

Covid-19 har satt sitt preg på Rana-samfunnet. Kulturlivet og mange servicenæringer har vært de som er hardest rammet. Til tross for Covid-19 har industrien gått for full maskin. Oppsummert mener jeg at Rana har turnert dette bra.  En takk til alle de som har bidratt til at vi har håndtert pandemien godt så langt. 

Nytt år - nye muligheter 

Det nye året gir oss nye muligheter. Det er viktig å følge opp de prosjekter som allerede er under gjennomføring, men det vil også være viktig å legge til rette for andre.

En av de største utfordringene vil være rekruttering av folk til de nye arbeidsplassene og å få bygd hus og leiligheter.   

Anbudet på flyplassen ligger ute nå. Det betyr start på anleggsarbeidet til sommeren og åpning av flyplassen i fjerde kvartal 2025. Her må vi jobbe sammen med Samferdselsdepartementet og Avinor slik at rullebanelengden blir 2.400 meter. Det er det som vil sikre regionens langsiktige behov.  Arbeidet med ruteutvikling og destinasjonsutvikling blir en viktig oppgave i det nye året. 

Freyr skal til våren gjøre sin endelige finansieringsbeslutning og starte byggingen av to gigafabrikker på sentraltomta i Mo Industripark. Neste trinn vil være to gigafabrikker på havna. Etter planen skal disse to stå ferdig i fjerde kvartal 2025. 

Skoleinvesteringer 

Åpning av nye Båsmo barneskole til høsten vil bety at elever og lærere vil få framtidsretta lokale. I tillegg vil bygging av ny gymsal på Selfors og på Båsmoen sendes ut på anbud. Det betyr at byggingen kan starte i løpet av 2022. 

Til høsten vil det bli åpning av flerbrukshallen på Gruben. Det vil bety 10.000 kvadratmeter med mange aktiviteter og glede for mange. Her vil Gruben som bydel få ei ny storstue og Rana vil får mange tilbud, som klatrehall og basishall for turn. 

Logistikk og transport  

Kystverket har i sitt oppdragsbrev for 2022 fått i oppgave å detaljplanlegge den nye dypvannskaia og utvikling av Mo i Rana Havn i Toraneset med sikte på oppstart i 2023.   

Det er allerede igangsatt arbeid med bygging av nytt krysningsspor mellom havneavsnittene Det vil gi nye muligheter og økt konkurransekraft.  

Det fjerde godstoget settes i trafikk neste år. Det vil være positivt både industri og næringsliv. Dette er også mer miljøvennlig enn trailertrafikk og er derfor også et viktig bidrag i det grønne skiftet. 

Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset er en viktig sak på den politiske dagsorden i 2022. Arbeidet for å sikre sykehuset i Rana, som et fullverdig akuttsykehus med tarmkreftkirurgi fortsetter i 2022. En velfungerende spesialisthelsetjeneste er en viktig forutsetning for utviklinga både i Rana og på Helgeland i årene framover. Det må lages en plan som viser hvordan det skal investeres på de ulike lokaliseringene på Helgeland.  

Rana Utvikling har levert godt i året som har gått 

Kommunestyret har økt bevilgningen til Rana Utvikling for å kunne legge til rette for og møte den veksten som vil komme i årene framover. Som kommunens næringsetat jobber Rana Utvikling både med nye virksomheter, men også med rekruttering av arbeidsfolk til de nye arbeidsplassene som kommer i årene framover. 

Avtale med FN-organ

Rana kommune skal inngå en avtale (Memorandum of Understanding) med FN-organet «Internasjonal organisasjon for migrasjon» (IOM).  Rana kommune vil innlede et formelt samarbeid med IOM for å forbedre strategier og tiltak for tilflytting og integrering som følge av veksten med Freyrs giga batterifabrikker i Mo i Rana. 

Nordland Fylkeskommune og Nord Universitet er viktige samarbeidspartnere 

Fagskole for batteriutdanning skal i 2022 utvikles sammen med andre fylkeskommuner, der Viken fylkeskommune er ansvarlig for prosjektet. Folk i Nordland kan allerede fra høsten 2022 bli studenter ved batterifagutdanninga ved Fagskolen. I tillegg til dette jobber fylkeskommunen også med å utvikle andre typer industribasert utdanning på Fagskolenivå. 

Nord Universitet vil med støtte fra Nordland fylkeskommune vil i 2022 etablere en teknologi-lab. Det betyr at bedrifter kan teste ut ny teknologi og den kan også brukes i opplæring på alle nivåer. Dette er et resultat av den samarbeidsavtalen som er inngått mellom Rana kommune, Nordland fylkeskommune, Nord Universitet og Nordlandsforskning. 

På fylkestingssamlinga i februar her på Mo, vil fylkestinget ta stilling til etablering av spisset toppidrett i nordiske grener, noe som betyr idrettsfag kombinert med yrkesfagutdanning. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Rana ligger i front i det grønne skiftet 

Det året vi nå har foran oss, blir et viktig år for oppfølging av de store investeringene og for at vi skal nå kommunens visjon om at Rana kommune skal være Norges grønne industrihovedstad – og at framtida er fornybar. 

Rana kommune har en sunn økonomi og leverer gode tjenester. Arbeidet med å utvikle tjenestene vil fortsette. Digitalt løft for Rana kommune med ny portal for kommunen og egen portal «Flytte til Rana». Portalen skal videreutvikles i 2022 med flere digitale tjenester til innbyggerne – ei dør inn.  

Rana er i forandring 

For å nå målene om å bli Norges grønne Industrihovedstad, er det noen områder vi må jobbe aktivt med i året som kommer: 

  • Bygging av nye hus og leiligheter
  • Være forberedt på og positive til at vi blir et mer internasjonalt lokalsamfunn med nye innbyggere fra mange land.
  • Rammebetingelser for industri på lik linje med våre nordiske naboland
  • Sørge for nok tilgang på fornybar energi
Vi må leve med Covid-19 også i det nye året. Det viktigste vi kan gjøre sammen er å følge regler og anbefalinger og å vaksinere oss. 

Med dette vil jeg ønske alle et godt nytt år med mange muligheter! 

Geir Waage, ordfører i Rana

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.