"Vi har alene stoppet det omsøkte prosjektet for godt"

Håndverkeren som leverer solid fagarbeid, uten å snakke så mye om det. Eller dørselgeren som med innøvde fraser prøver å dekke over at produktet ikke holder mål. Vi vet hvem vi foretrekker.

Slik burde det også være i politikken. Ikke minst på en venstreside som hyller arbeidslivets helter, og fnyser av PR-folks fjas. NorthConnect-saken viser at det ikke nødvendigvis er tilfellet.

Jeg har fulgt saken i to år. Dels fra innsiden - i landsstyre, sentralstyre og partiledelse. Dels fra utsiden - i Nordland, der den er avgjørende for arbeidsfolk i de mange industristedene. Og jeg holder fast ved at solid håndverk er å foretrekke framfor prat, også i politikken.

Arbeiderpartiet er helten i fortellingen om NorthConnect. Vi har alene stoppet det omsøkte prosjektet for godt, og tvunget gjennom en endring av energiloven som utelukker private kabler i framtida. Begge deler er viktig for industrien. Hadde vi derimot gjort som Sp, SV og Rødt, hadde prosjektet trolig fått konsesjon for lengst, og energiloven hadde garantert ikke blitt endret. 

Forklaringen er enkel: Hadde vi gjort som dem, og nøyd oss med å protestere, hadde høyreregjeringen – med energiloven i hånd - stått fritt til å gi NorthConnect konsesjon. Det tok vi ikke sjansen på. Vi gikk derfor i forhandlinger med regjeringen våren 2018 og fikk på plass en særdeles viktig avtale. Mye kan sies om prosessen, og våre venner på venstresiden påsto at avtalen ikke var verdt papiret den var skrevet på. Men resultatet står i gullskrift. Arbeiderpartiet fikk inn i avtalen formuleringer som bandt regjeringen og hindret konsesjon.

Det andre vi fikk inn, og som derfor ble vedtatt av Stortinget nylig, var at energiloven skal endres slik at Statnett igjen får monopol på å eie og drifte utenlandskabler. Også dette er svært viktig for industrien. Kraftprodusenter - privat eller offentlig eid - har interesse av å maksimere kraftprisen. Det ville de hatt med seg om de fikk eie og drifte utenlandskabler. Statnett er en nøytral aktør med et annet mandat: trygg energiforsyning. Og selskapet er 100 prosent statseid, med rommet det gir for politisk styring og balansering av samfunnshensyn.

Også dette er Høyre egentlig imot. Regjeringspartiene hadde aldri stemt for en slik endring, som de nå gjorde, om det ikke var for avtalen med Arbeiderpartiet. De hadde hatt stort flertall, fordi både Frp og Sp (!) stemte mot endring. Senterpartiet bør avklare om de vil fortsette å stå sammen med Frp-liberalistene – mot norsk industri – og igjen prøve å få åpnet opp for prisøkende kabler eid av kraftprodusenter.

I en periode med borgerlig flertall på Stortinget har altså Arbeiderpartiet alene hindret at NorthConnect gis konsesjon, og reversert regjeringens åpning for private kabler. Istedenfor å takke oss for godt politisk håndverk og innrømme mangel på eget alternativ, prøver noen likevel å drive valgkamp ved å så tvil. De symbolske forslagene som Stortinget nylig behandlet, er del av samme valgkamp. Arbeiderpartiet stemte på en måte som ikke satte avtalen med regjeringen i spill, men i stedet sikret de to seirene for norsk industri.

«Men-hva-hvis»-leken har preget debatten, nå i en fase som nærmer seg parodien: «Nei, det blir ikke noen kabel til Skottland eid av kraftprodusenter, med mindre energiloven blir endret enda en gang. Nei, Statnett kan ikke, og ønsker ikke, starte noen prosess på svært mange år, MEN: Kan vi være helt sikre på at Statnett aldri vil starte en prosess for å bygge kabel til Skottland?» Til dette er det to ting å si. For det første: Arbeiderpartiet er ikke svar skyldig. Fra opposisjon, med et borgerlig flertall på Stortinget, har vi stoppet NorthConnect og endret energiloven. Vi har gjort det maksimale for å sikre industrien rimelig, rikelig og ren strøm. Det har ikke de andre opposisjonspartiene gjort.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
For det andre: Det er i prinsippet ingenting som kan hindre framtidige beslutningstakere, valgt av folket, i å endre vedtatt politikk. Aller minst tidligere stortings anmodningsvedtak, som det nylig var snakk om. Sittende regjering ignorerer jo slike vedtak - uten at det får konsekvenser - selv om de er fattet i inneværende periode. Et lovvedtak står mye sterkere.

Arbeiderpartiets førsteprioritet vil alltid være å sikre industrien rikelig, rimelig og ren strøm. Industripolitikken har alltid stått sentralt for oss, og blir enda viktigere framover. I programforslaget vi jobber med, legger vi opp til den sterkeste industrioffensiven i nyere tid. Slik fyller vi vår rolle som Industripartiet, på lag med vanlige folk generelt, og arbeidsfolk spesielt. Det har vi også vist i NorthConnect-saken, ved å prioritere resultater og solid politisk håndverk foran store ord og drøye påstander. Ikke alle kan si det samme.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.