LÆRINGSRÅDET: Nina Søtorp (Fellesforbundet), Rudi Ripnes - informasjonsansvarlig (AutoParts), Simon Erikstad Meisler (Fauske Rør as), Emma Eliassen (Rana Gruber), Grethe Therese Svea (Støver skole), , Magnus Thanke (Andøy Energi), Niklas Hoem Eidseter -nestleder (Cyberforsvaret). Stine Larsen (Equinor asa) og Benedicte Marie Finneide - leder (Stenneset Mat og Vin) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Trond-Erlend Willassen

En stemme for lærlinger i Nordland

Skrevet av Silje-Tamara Rojas
05.12.2019 19:30

Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og bidra til en trygg læretid.

Det var Ungdommens fylkesråd (UFR) i Nordland sammen med Elevorganisasjonen og yrkesopplæringsnemda som tok initiativet til å lage et lærlingråd. De fikk et enstemmig fylkesting med seg tidligere i år, og nå er arbeidet akkurat kommet i gang. Nyskapningen består av ni representanter, som nå skal vedta mandat og vedtekter, det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding. 

Ressurs for lærlinger

– Vi ønsker å bli en informasjonskanal der læringer kan snakke med jevnaldrende om sine utfordringer i læretia. Mange lærlinger vet ikke hva de skal gjøre hvis de står i en vanskelig situasjon. Her kan vi spille en stor rolle, sier medlem Rudi Ripnes , som har sin læretid på Auto Parts i Bodø. Han legger til at rådet kan kontaktes via Facebook.

Vil spre kunnskap til andre

Lærlingrådet i Nordland ønsker også å bli en kunnskapskanal og inspirator overfor andre: politikere, næringslivet og offentligheten generelt.

– Vi kan bidra til å spre kunnskap om hvordan det er å være lærling. Dette er viktig kunnskap å bringe videre. Målet er at alle skal få ei god og trygg læretid, sier Grethe Svea som er lærling på Støver Skole i Bodø.

– Lærlingrådet vil kunne gi mange viktige bidrag til alle som styrer med fagopplæring i Nordland, nettopp fordi vi er lærlinger selv og vet hvor skoen trykker. Det er viktig å ha kunnskap om at det er mange og ulike veier som fører fram til fagbrev, sier Emma Mari Eliassen som er lærling i renholdsoperatørfaget ved Rana Gruber.

Ønsker å gi innspill

Lærlinrådet skal knytte seg opp mot organer som er sentral i fagopplæring i Nordland, som yrkesopplæringsnemda, opplæringsavdelingen få fylkeskommunen, Elevorganisasjonen og politikerne.

De tar sikte på å møtes annen hver måned, og vil sannsynligvis knytte møtene sinne opp mot møtene i fylkestinget.

– Slik kan vi gi innspill til fylkespolitikerne hvis saker om fagopplæring står på dagsorden i tinget, sier Ripnes.

Elev- og lærlingombudet vil videre være støttespiller for det nystartede rådet.

Medlemmer fra hele Nordland

[annonse]
Medlemmene i Lærlingrådet i Nordland er:

Nina Søtorp (Fellesforbundet), Rudi Ripnes - informasjonsansvarlig (AutoParts), Simon Erikstad Meisler (Fauske Rør as), Emma Eliassen (Rana Gruber), Benedicte Marie Finneide - leder (Stenneset Mat og Vin), Grethe Therese Svea (Støver skole), Stine Larsen (Equinor asa), Magnus Thanke (Andøy Energi), Niklas Hoem Eidseter -nestleder (Cyberforsvaret).

Fra før har Trøndelag opprettet et læringråd, og det diskuteres også opprettelse i Vestfold, Oslo og Hordaland.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.