Foto: Vilja Marthinsen

"En svært utbredt løgn er at det er fire likeverdige byer på Helgeland"

Skrevet av Vegard R. Lauvdahl
01.12.2019 12:52 - OPPDATERT 01.12.2019 17:01

10.000 mennesker markerte i går hvor absurd vedtaket om legge ned sykehuset i Nordlands nest største by er. Jeg merker meg at det er omtrent like mange som det bor i hele Alstahaug og Leirfjord, nå bedre kjent som «Sandnessjøen og omeng». Det understreker nettopp absurditeten i vedtaket og den manglende evnen, eller viljen, til å forstå realitetene her sør i Nordland.

Mo i Rana har i løpet av de siste tiårene utviklet seg fra en av fire landsbyer på Helgeland, til en av tre nevneverdige byer i Nord-Norge. En svært utbredt løgn er at det er fire likeverdige byer på Helgeland. Sannheten er at Mo i Rana er større enn de tre andre til sammen. Salten har sitt Bodø, Troms har sitt Tromsø og det er på tide at sannheten om at Helgeland har sitt Mo i Rana kommer frem i lyset. Dette er kanskje den viktigste kommunikasjonsjobben som må gjøres i tiden fremover opp mot Helse Nord og helseminister.

Men for oss som nylig har valgt å flytte til Mo er det egentlig ikke nøye om Mo er større enn andre byer på Helgeland. Min samboer og jeg forlot tidligere i år gode jobber og nettverk sørpå. Vi tok begge med oss etterspurt kompetanse i form av høyere utdanning og valgte Helgeland. Det kunne vi gjøre fordi Mo har klart å bli en akkurat stor nok by til at det er mulig å flytte hit for et par hvor begge har høyere utdanning. Her er flere arbeidsplasser for oss å velge blant, store nok fagmiljø og et tilstrekkelig minimum av urbane tilbud.

Denne utviklingen som by har vært og er i fortsettelsen helt avhengig et fullverdig sykehus. Uten det er ikke Mo, og dermed heller ikke Helgeland, lengre mulig eller attraktivt å flytte til for folk i samme situasjon som oss. For det er dessverre ikke slik at det enorme tapet Mo som by vil lide om sykehuset forsvinner, i tilsvarende målestokk vil gagne Sandnessjøen. For Sandnessjøen vil fremdeles være like lite, med like få arbeidsplasser for folk med høyere utdanning (utenom det nye sykehuset), like lite urbant og like lite attraktiv selv om et sykehus for lille Helgeland ligger der. I alle fall om det ligger midt ute i skogen i Leirfjord 20 minutter fra byen.

I motsetning til Mo, er dagens sykehus hjørnesteinsbedriften i Sandnessjøen og det er få andre faktorer som kan få byen opp på nivået Mo kan skilte med i dag. På Mo vil sykehuset være en av flere nødvendige brikker for å fortsette utviklingen som regionhovedstad. I Sandnessjøen vil sykehuset på sikt være et distriktspolitisk sysselsettingstiltak.

Om det eneste sykehuset for Helgeland legges til Sandnessjøen eller omeng, står dermed Helgeland igjen med fire landsbyer som hver for seg er for små til at noen med høyere utdanning vil, eller kan, flytte til Helgeland. Det vil nok dessverre også gjelde fremtidens dyktige leger og sykepleiere som gjerne skulle ha bemannet sykehuset på Helgeland.

-----

Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.