Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS legger ikke skjul på at man står over mange og betydelige utfordringer før man kan sette i gang bygging av det som i så fall vil bli det største landbaserte industrianlegget i Norge. Foto: Roger Marthinsen

"En viktig del av kriteriene for valg av Mo i Rana var et fullverdig sykehus"

Skrevet av Torstein Dale Sjøtveit, Styreleder i Freyr AS
01.12.2019 20:36 - OPPDATERT 02.12.2019 06:01

DEBVATT: – En viktig del av kriteriene for valg av Mo i Rana for Freyr var også kritisk infrastruktur som ny flyplass, dypvannskai og et fullverdig sykehus, skriver Freyrs Torstein Dale Sjøtveit i dette åpne brevet til til fylkesrådet og fylkestingets medlemmer.

Sykehuset i Mo i Rana er viktig for å bygge ny grønn industri

Det er med stor urolighet jeg ser at et flertall i styret i Helgelandssykehuset gikk inn for å legge ned sykehuset i Mo i Rana og dermed stemte ned administrasjonens forslag til en samlende løsning. Mo i Rana uten sykehus betyr at regionens evne til å trekke til seg store nye etableringer og skape vekst i sysselsetting, blir svekket.

Det er uheldig å ikke legge faglige råd og utredninger til grunn for en så viktig beslutning. Den eksterne ressursgruppa peker på Mo i Rana som den beste lokaliteten for sykehus, ikke minst på grunn av hensynet til rekruttering, bygging av fagmiljø og den store befolkningen i Mo i Rana. Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir la fram et grundig beslutningsgrunnlag for styret. Hun anbefalte en løsning som sikrer akuttberedskapssykehus og fødeavdeling både i Mo i Rana og Sandnessjøen, og hvor sykehuset i den største byen blir faglig motor for spesialisthelsetjenesten i regionen.

Freyr valgte å arbeide for å etablere en battericellefabrikk i Mo i Rana blant annet fordi Mo som industriby har vist evne til omstilling og å bygge ny grønn industri. En viktig del av kriteriene for valg av Mo i Rana for Freyr var også kritisk infrastruktur som ny flyplass, dypvannskai og et fullverdig sykehus. Vi er kommet langt i utvikling og planlegging av en batterifabrikk. En etablering som vil sette regionen ytterligere i førersetet i den grønne omstillingen, og som vil skape opp til 2.500 direkte arbeidsplasser med mulighet for store ringvirkninger for lokale underleverandører med nye etableringer og 10-15.000 nye innbyggere i Nordland.

Freyr skrev 15. november et åpent brev sammen med lederne for seks av hjørnesteinsbedriftene i Mo Industripark, med 2500 arbeidsplasser. Jeg vil gjenta noen linjer fra dette brevet som gir et godt uttrykk for Freyrs synspunkter:

«Et Mo i Rana uten sykehus ikke bare vil være et tap for Mo i Rana, men for hele Helgeland.
Skal vi satse på verdiskaping i regionen er det helt nødvendig at de viktigste funksjonene er
der vi kan få de største investeringene, og der folk kan rekrutteres. Verdiskaping, utvikling og
en industri for grønn omstilling er tunge argumenter for fortsatt sykehus på Mo.»

«Vi ønsker et levende Helgeland, med tilflytting av kompetente folk, med et aktivt næringsliv, lokal verdiskaping og trygge lokalsamfunn. For å få til det kan vi ikke finne frem målebåndet og plassere de viktigste funksjonene i midten, vi må legge dem tett opptil næringsliv, flyplass og attraktive arbeidsmarked.»

Freyr gir en sterk anbefaling til Fylkestinget i Nordland om å gi sin støtte til et fortsatt sterkt sykehus på Mo, i tråd med direktørens anbefaling. Sykehuset er som beskrevet en viktig infrastruktur og beredskap for nye store industrietableringer.

Jeg håper på en positiv tilslutning hvor Mo i Rana får den sentrale rollen, som administrasjonen og ekspertgrupper har anbefalt, i den forestående utvikling av sykehuskompetanse og kapasitet på Helgeland.

-----

[annonse]
Les også:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.