Foto: Line M Fagermo

–⁠ En viktig satsing for utvikling av næringsliv i regionen

Rana Senterparti sin ordførerkandidat Hilde Lillerødvann er veldig glad for at regjeringen nå foretar en betydelig satsing for å styrke rutetilbudet på de såkalte FOT-rutene.


For innbyggerne i Rana og Helgeland betyr dette blant annet en reduksjon i billettprisene, og at rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses rutetidskravene for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø.

– Flytilbudet er veldig viktig for å sikre oss som befolkning tilgang til effektive arbeidsreiser, utvikling av reiselivsnæringen, tilgang til helsetjenester, utdanning, privatreiser, i tillegg til frakt av post og tidskritiske varer. Spesielt for oss som bor i distriktene», sier Lillerødvann i en pressemelding.

– I Hurdalsplattformen satte regjeringen seg et mål om lavere priser og flere avganger på kortbanenettet, og jeg er glad for at regjeringen leverer og har besluttet en betydelig styrking av rutetilbudet på flyrutene (FOT) som skal lyses ut i vår, med avtaleoppstart 1. april 2024, sier Senterpartiets ordførerkandidat.

Dette betyr at maksimal billettpris, full fleksibel én vei, halveres på alle FOT-ruter. Kravene til setekapasitet økes på rutene der etterspørselseffekten forventes å være størst, og ingen ruter får et svekket rutetilbud. På rutene fra Helgeland mot Bodø tilpasses rutetidskravene for å gi bedre tilgjengelighet til sykehuset i Tromsø.

– Dette er en viktig satsing for utvikling av næringsliv i regionen, samt befolkningen sin tilgang til offentlige tjenester og rimeligere privatreiser», sier Lillerødvann.

 

Les mer om:

Rana Senterparti