Foto: Roger Marthinsen

"Enkelte bedrifter legger faktisk til rette, men de er i mindretall"

Inkluderende arbeidsliv

«Alle mennesker er unike, uerstattelig og like mye verdt. Hver og en av oss skal ha mulighet til å virkeliggjøre sin drøm om et godt liv». Dette er et utdrag fra Nordland Arbeiderparti sitt program.

Å være i arbeid er for de aller fleste et av de viktigste momentene for å være inkludert og være en del av fellesskapet, men dessverre står altfor mange utenfor arbeidslivet. 

Arbeiderpartiet har som mantra at alle skal med og alle i arbeid. Jeg vil rette søkelyst på de som av en eller annen grunn, ikke kommer seg inn i arbeidslivet og som av ulike årsaker holdes utenfor. 

Hva er det med arbeidslivet i dag som gjør at det ikke er mulig å tilrettelegge slik at ALLE kan få være i arbeidslivet. Vi vet ut fra forskning at arbeid ikke bare er lønn og økonomisk trygghet, men det er så mye mer enn det. Det er sosial status, annerkjennelse, en følelse av å være inkludert, det fremmer en god psykisk helse og på andre områder generer det mye positivitet. 

Enkelte bedrifter legger faktisk til rette, men de er i mindretall. I Rana har vi flere gode eksempler på arbeidsgivere som har tilrettelagte arbeidsplasser. Jeg kan nevne Rema 1000, der kjøpmann Margrete Møllevik har 11 av 14 ansatte som har fått jobb gjennom tiltak. Hun sier: Jeg bryr meg ikke om bakgrunn eller hull i CV-en. Alle fortjener en sjanse, uansett funksjonshemming, nasjonalitet, religion eller ulike utfordringer.

Chroma Restaurant med daglig leder og deleier, Roy Grytemark har nettopp tegnet kontrakt med en gutt som hadde et sterkt behov og ønske om et arbeid. Han imøtekommer guttens behov med arbeidsoppgaver og arbeidsmengde.
Disse eksemplene viser at arbeidsgiver får det til hvis viljen er tilstede. Er det en ting som er sikkert så er det at vi trenger mer arbeidskraft og da er vi avhengige av de som står utenfor. Her bør det offentlige være i forsetet å få til gode løsninger, men vi er også avhengige av det private næringslivet.

Arbeiderpartiet vil bruke 133 millioner kroner på arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og 35 millioner kroner mer på Varig tilrettelagt arbeid.  Arbeiderpartiet vil i tillegg styrke den ordinære tiltaksinnsatsen med 1000 plasser, tiltak i Nav egenregi med 35 millioner kroner, samt 150 millioner kroner spesielt rettet mot en inkluderings-, kompetanse- og helsepakkepakke med tettere oppfølging for unge som i dag står utenfor arbeidslivet.

Tilrettelagte arbeidsplasser og inkluderende arbeidsliv er en av mine hjertesaker som jeg ønsker å følge opp som fylkespolitiker.

Godt valg!

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.