Enstemmig formannskap ønsker å få gjenreist Stålhallen

Skrevet av Hedda Hiller
06.11.2018 13:30 - OPPDATERT 06.11.2018 15:59

Ser for seg en årlig støtte på inntil to millioner.

Den nye avtalen mellom Rana kommune og IL Stålkameratene, Arena Bygg AS og Arena Drift AS gjelder for perioden 2019 - 2022, med mulighet til forlengelse. Endelig tilskuddsbeløp skal fastsettes når finansiering er klar.

Det er imidlertidig besluttet at Rana kommune stiller selvskyldnergaranti overfor Kulturdepartementet på inntil 10,8 millioner kroner på vegne av IL Stålkameratene, Arena Bygg AS og Arena Drift AS. Garantien gjelder tilskudd til oppføring av fotballhallen og er tidsbegrenset til 20 år fra utbetalingsdato. Som sikkerhet for spillemiddeltilskuddet på 10,8 millioner kroner forutsettes pant i anlegget.

Rana SVs Hilde Rønningsen uttrykte at hun synes det er meget viktig å få hallen på plass, men var også tydelig på at SV hadde hatt flere samtaler om dette internt.

– Vi er nå oppe i 8 millioner, kun tilknyttet hall, og vi må huske at vi også har andre lovpålagte kommunale oppgaver. Dette betyr ikke at vi er i mot hall, men at vi mener det er viktig å tenke på helheten, sa Rønningsen.

Rana Høyre var tydelig på at de kom til å støtte forslaget.

– Vi er glade for å få opp hallen igjen, og vi er ikke det minste bekymret for å støtte dette. Det er på denne måten vi får desidert mest ut av pengene i forhold til å skape et tilbud for kommunens barn og unge, som er avgjørende for at vi skal lykkes i fremtiden, sa Haaland.

Dette utløste replikk fra SVs Maria Saltirova Rausandaksel.

– Det er ikke vanskelig å se at Høyre har startet valgkampen. Dette var ikke et innlegg mot hall, men en bønn om å tenke helhetlig, repliserte Rausandaksel.

Ordfører Geir Waage tror det når hallen er ferdig bygget, vil bli enklere å få inn flere bidragsytere.

– Dette er ikke bare viktig for Rana, men for Helgeland og Nordland. Dette betyr at vi kan skape mer aktivitet og tiltrekke oss nye innbyggere. Når hallen står der, tror jeg flere vil se verdien av dette og støtte opp, sa ordføreren.

Formannskapet gikk enstemming inn for rådmannens innstilling. I tillegg ble et ekstra punkt fra Ap og SV enstemmig vedtatt:

4. Rana kommune vil kunne inngå en partnerskapsavtale med et økonomisk bidrag på inntil 2 millioner per år, under forutsetning av at IL Stålkameratene styrker de langsiktige sponsor- og markedsføringstilbud og leietakere som styrker driften av hallen. Saken avklares i kommunestyret 10.-11. desember. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.