Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

"Er det ikke nok nå? Er det ikke på tide å faktisk sørge for at pasientens beste blir satt først?"

– Ingen vet når en kreftsvulst kan eller vil spre seg, likevel tar altså Helse Nord den sjansen på pasientenes bekostning, skriver Børge Hundnes.

----------

Debatt – Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

----------

Nå er det nok Helse Nord

Når har egentlig Helse Nord tenkt å ta til vett og tilbakeføre tarmkreftkirurgien fra NLSH Bodø til HSYK Mo i Rana?

Bakgrunnen for dette spørsmålet er at i denne stund er det person(er) som blir direkte skadelidende som resultat av Helse Nords ikke kvalitetssikrede vedtak om å flytte funksjonen tarmkreftkirurgi fra HSYK Mo i Rana til NLSH Bodø. Det finnes ingen faglige grunner til denne flyttingen som nå og over tid har medført at flere pasienter og pårørende har blitt påført store og unødvendige belastninger, som ville blitt unngått dersom HSYK Mo i Rana hadde fått fortsette med sine operasjoner.

Helse Nord med administrerende direktør Cecilie Daae i front, har gjentatte ganger henvist til «sørge for» ansvaret de som RHF har. Nå er det på tide at ord blir til handling. Helse Nord må UMIDDELBART føre tilbake funksjonen tarmkreftkirurgi til HSYK Mo i Rana, der både resultater og evnen til å gjennomføre tarmkreftkirurgi innenfor den standarden som kreves og ikke minst innenfor pakkeforløpet for denne type kirurgi overholdes.

Pågående case som står fram i media, (som i skrivende stund ikke lar seg gjennomføre verken ved NLSH, UNN eller St. Olavs), ville kunne blitt utført ved HSYK Mo i Rana dersom Helse Nord med Daae i spissen hadde tillatt dette.

Denne saken er ikke enestående, men føyer seg inn i en rekke saker som har skjedd i etterkant av flyttingen av tarmkreftkirurgien. En pasient fikk beskjed om at det var gitt tillatelse til operasjon ved HSYK MiR en torsdag, men får beskjed dagen før operasjon om at denne var stoppet med resultat en ventetid på over fire uker og medfølgende psykiske (og eventuelle fysiske) ekstra påkjenninger. I Rana Blad står en pasient frem og beskriver at i forbindelse med en operasjon for tarmslyng viser kreft, pasienten er åpnet og kirurg kan fjerne svulsten, men får ikke lov. Resultatet er at pasienten må lukkes og påføres store ekstra påkjenninger med ikke minst å vite at det er en aktiv svulst i mage/ tarm, en ventetid som uten tvil påvirker pasient og pårørende svært mye, i tillegg til en unødvendig reise til NLSH Bodø der ny narkose og ny åpning av pasienten skjer. Neste person må vente på operasjon ved NLSH Bodø i 38 dager i stedet for å bli operert innen 14 dager som anbefalt. Pasienten beskriver de 38 dagene som de verste i sitt liv.

Ingen vet når en kreftsvulst kan eller vil spre seg, likevel tar altså Helse Nord den sjansen på pasientenes bekostning!

[annonse]
Er det ikke nok nå, er det ikke på tide å faktisk «sørge for» at pasientens beste blir satt først?

Dersom det viser seg at kun en av de som har fått et forlenget pakkeforløp har fått unødvendige påkjenninger, noe de helt sikkert har fått psykisk, mener jeg Helse Nord med administrerende direktør offentlig bør gå ut og beklage og tilby ofrene for deres feilslåtte agenda en erstatning. I etterkant bør Helse Nord med administrerende direktør, fagsjef og styre vise ansvar og stille sine stillinger og verv åpen for vurdering.

Men, mens dere enda har mulighet, OVERFØR FUNKSJONEN TARMKREFTKIRURGI til HSYK Mo i Rana umiddelbart, slik at det ikke går liv.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.