Foto: Roger Marthinsen

"Er dette en gradvis nedleggelse av sykehuset i Mo i Rana?"

– Er selve hovedagendaen til Helse Nord her at det påtenkte, men ennå ikke vedtatt bygde «hovedsykehuset» i «Sandnessjøen og omegn» skal realiseres for nær sagt enhver pris? På bekostning av sykehusene i Mo i Rana og i Mosjøen? spør Ståle Paulsen.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.  

----------

DERFOR TROR VI IKKE PÅ DAAE

Tidligere overlege ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana, Bjørn Bernersen redegjør i Rana Blad 25.10.2021 på en god og faktapreget måte for den alvorlige situasjonen som har oppstått etter Helse Nords vedtak om å midlertidig flytte all tarmkreftkirurgi fra Helgelandssykehuset i Mo i Rana til Nordlandssykehuset i Bodø. «Vi tror ikke på Cecilie Daae» er konklusjonen i dette leserinnlegget.

For oss som har fulgt med i sykehusprosessen på Helgeland i noen år blir Helse Nords behandling av denne bare mer og mer suspekt. Her settes lover og vedtekter til side i tur og orden. Foretaket virker å være totalt resistent for dokumenterbare fakta i saksforhold. Dessuten lytter de ikke til bekymringsmeldinger fra sine egne innbyggere. At alvorlig syke mennesker står frem offentlig med sine opplevelser etter Helse Nords vedtak gjør intet inntrykk. Her er det heller ikke mye pasientsikkerhet ute og går.

 Denne situasjonen har særlig årsak i to forhold: Helseforetaksloven i Norge, og nåværende styre og ledelse i Helse Nord RHF. 

Bent Høies største tabbe i denne saken var at han ikke for lenge siden kalte inn til et helseforetaksmøte og byttet ut styret i Helse Nord, inkludert styrelederen. Administrerende direktør i Helse Nord kan bare styret selv bytte ut. Dette er også omtrent den eneste måten en helseminister i Norge kan gripe inn overfor helseforetak etter helseforetaksloven. 

Helseministeren har etter denne ikke anledning til å instruere eller å overkjøre et foretak som Helse Nord RHF i enkeltsaker. Han kan påpeke uheldige forhold i foretaket og foreslå løsninger på disse. 

Uheldige forhold står nå i kø i Helse Nord. 

[annonse]
Etter hvert er det fremkommet kritiske vurderinger av Helse Nords behandling av sykehusprosessen på Helgeland. I disse har det blitt påpekt store svakheter innenfor økonomi, saksbehandling og dessuten en tydelig beslutningsvegring. Dette på grunn av inkompetanse i styre og ledelse. Som igjen har ført til flere ubegripelige styrevedtak underveis i denne. 

Hvis en for eksempel bare ser litt på økonomien i Helse Nord vil en etter hvert se at her står det ikke bare bra til. Helse Nord er ikke langt fra å være «på ræva økonomisk», for å si det på godt nordnorsk. Her skal det ikke gås detaljert inn i dette, men stikkord her er drift, investeringer, lønn, pensjonsutbetalinger, økt kassakreditt og høyt sykefravær.

At denne situasjonen har oppstått er mer enn merkelig. Helse Nord har blant annet en nestleder i styret som til daglig er økonomidirektør i et større selskap i helgelandsregionen. Hun av alle burde, med sin bakgrunn, ha vært i stand til å se disse forholdene og varslet fra om dem i styret. Men dette har hun tydeligvis ikke gjort. Årsakene til dette kan vi selv bare tenke oss til her.

 I en overskuelig fremtid skal det søkes om lån i Stortinget for å dekke kostnader til investeringer i sykehusprosessen til Helse Nord og Helgelandssykehuset. Investeringsrammen til Helgelandssykehuset er fastsatt av Helse Nord og er på ca. 2,8 millioner kroner. At helseforetak som ikke kan stille opp med påkrevd egenkapital og som heller ikke har nødvendig likviditet skal få kanskje bortimot flere milliarder i lån fra staten er vel neppe realistisk.

Spørsmålet til slutt blir:

Er selve hovedagendaen til Helse Nord her at det påtenkte, men ennå ikke vedtatt bygde «hovedsykehuset» i «Sandnessjøen og omegn» skal realiseres for nær sagt enhver pris? Og til en ubegrenset størrelse? 

På bekostning av sykehusene i Mo i Rana og i Mosjøen? 

Eller er dette en gradvis nedleggelse av sykehuset i Mo i Rana?

Rikspolitikerne vil foreløpig ikke ta i vepsebolet Helse Nord og HSYK 20?? I utgangspunktet er det ingen grunn til dette. Hvem skal da eventuelt gjøre det? Har ingen ansvar her? Så lenge dette er situasjonen skjer det heller ingen endring. Helse Nord fortsetter å kjøre sykehusprosessen på Helgeland på grunn. 

Kanskje må hele prosjektet også havarere økonomisk før det skjer endring. Den dagen vil da være da en lånesøknad skal behandles i Stortinget. Enden på visa kan bli «back to the drawingboard» for HSYK 20?? Da står vi igjen med 0-alternativet og ressursgruppens og samfunnsanalysens rapporter med sine konklusjoner som alternativer til en ny fremtidig sykehusmodell for Helgeland.

 Hadde disse fagutredningene, i tillegg til Hulda Gunnlaugsdottìrs innstilling i 2019, blitt tatt til følge kunne sykehusprosessen på Helgeland ha blitt mye billigere. Her kunne vi ha fått mye god pasientbehandling i Helse Nord og i Helgelandssykehuset. I tillegg til at den hadde spart seg mye tid. 

Men disse var ikke spiselige for Helse Nord. Ting må være etter deres vilje for å kunne godkjennes. Alle styrevedtak i Helgelandssykehuset kan i tillegg overstyres. Helse Nord skal være «tett på» i prosessen. Akkurat dette siste punktet ble advart mot og sett på som den største risikoen i sykehusprosessen av tidligere prosjektdirektør i Helgelandssykehuset, Torbjørn Aas. 

Helse Nord var helt uenige. 

Ergo måtte følgelig sykehusprosessen bli som den ble. Noe som er ene og alene Helse Nords «fortjeneste». Her skal konklusjonene settes før premissene blir laget. Og ingenting skal utredes før det settes i verk.

Derfor tror vi ikke på Cecilie Daae. Eller på Helse Nord.

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.