Elin Smith-Hansen (Termik Rana), Trine Mari Aavitsland (Brystkreftforeningen), Synnøve Edvardsen Valla (kreftkoordinator i Rana kommune), Wenche Stupforsmo (Munn- og halskreftforeningen), Ellen Moen (Brystkreftforeningen) og Svein Laberg (Blærekreftforeningen) gleder seg til å kunne invitere til temakafé. Foto: Hedda Hiller

Er du berørt av kreft eller ønsker å jobbe som frivillig? Da ønsker disse å nå deg

Skrevet av Hedda Hiller
11.06.2019 19:05 - OPPDATERT 12.06.2019 06:02

– Vi ønsker mer åpenhet rundt kreft, sier pasientforeningene i Rana, kreftkoordinator i Rana kommune og Termik Rana, som lager en temakafé for de som er berørt.

På initiativ fra pasientforeningene i Rana, går seks pasientforeninger, Termik Rana og kreftkoordinator i Rana kommune sammen om å få til en temakafé for de som er berørte av kreft. 

Kafeen skal være på Møteplassen på Frivilligsentralen i sentrum, og blir arrangert annenhver onsdag klokken 18.00 i oddetallsuker. Første kafé bli onsdag 11. september. 

– Vi ønsker å ta opp ulike tema for de som er berørt av kreft, og skal etterstrebe å favne alle, sier kreftkoordinator i Rana kommune Synnøve Edvardsen Valla. 

De går nå ut og søker etter frivillige som kan tenke seg å jobbe i kafeen. Om du ønsker å være frivillig vil du få et kurs om taushetsplikt og det etiske knyttet til å være frivillig. Initiativtakerne leter etter voksne og ansvarsfulle mennesker som kan tilrettelegge for en god kafé. 

– Du trenger ikke å drive omfattende kokkelering. Enkel servering og kaffe holder lenge, sier Trine Mari Aavitsland. 

– Det viktigste er at du har tid å stille opp, gjerne over lengre tid, slik at vi sikrer stabilitet, sier Elin Smith-Hansen i Termik Rana. 

– Å jobbe som frivillig er å gi tid som gave, og du kommer når du har tid, lyst og overskudd. Om noen skal ha ferie ordner vi selvsagt det, og du blir aldri stående alene, fortsetter hun. 

BÅDE FAGLIG OG SOSIALT 

Kafeen er ment å holde åpent fra klokken 18 til 20. Først blir det en halvtime med tema, før det blir sosialt samvær. 

[annonse]
– Vi kommer til å hente inn fagpersoner som kan si noe om de ulike temaene, og skal også etterstrebe å ha en representant fra pasientforeningene tilstedet. Det blir også mulighet til å stille spørsmål om ting du lurer på, sier Valla. 

De håper også å få ut informasjon om de ulike pasientforeningene. 

– Jeg tror det er viktig å opplyse folk om de tilbudene som allerede finnes i kommunen, sier Valla. 

– Det sosiale blir også essensielt. Det å få bli kjent med andre i like situasjoner, sier Aavitsland. 

HAR FLERE TEMA PÅ BLOKKA 

De har allerede begynt å drodle over ulike tema de skal ta opp. 

– Dette med NAV og pasientreiser er jo for eksempel noe de fleste har vært borti og grubler litt rundt, sier Svein Laberg. 

– Jeg tror mange tema kan være ganske felles selv om man står i ulike situasjoner. Som ernæring eller utfordringer etter behandling. Det er en mulighet for å oppnå litt forståelse rundt ting som ikke er like ofte løftet frem, fortsetter han. 

– Også er det selvsagt åpent for å komme med innspill til tema, supplerer Valla. 

Ellen Moen og Trine Mari Aavitsland som begge tilhører Brystkreftforeningen, er ikke i tvil om at åpenhet er viktig. 

– Du står ofte ensom i prosessen med kreft, selv om du har mange rundt deg. Det kan hjelpe å søke sammen, sier Aavitsland. 

– Jeg  tror på åpenhet. Mange er redde for å snakke om kreft, og går stille i dørene. Dette er et stigma knyttet til kreft jeg ønsker kunne forsvinne, sier Moen. 

– For mange er det dessverre ennå knyttet til skam, tror Aavitsland. 

LØFTER I FELLESSKAP 

Pasientforeningene er glade for at kreftkoordinator i Rana kommune og Termik Rana tente på ideen og temakafé. I tillegg til Brystkreftforeningen, Blærekreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen, står også Lymfekreftforeningen, Gynkreftforeningen og Prostatakreftforeningen (PROFO) bak. 

– Det tok ikke lang tid fra vi tok initiativet til vi hadde det første møtet, og fra mine medlemmer i Blærekreftforeningen har jeg bare fått positive tilbakemeldinger, forteller Laberg. 

– I fellesskap klarer vi å få dette til, og jeg håper mange støtter opp om dette. Vi håper vi med dette kan skape en viktig møteplass for berørte av kreft, sier Elin Smith-Hansen. 

 

Vil du jobbe som frivillig på kafeen? Ring eller send en mail til Elin Smith-Hansen. Tlf: 950 20 066, E-mail: [email protected]. Du kan også henvende deg til Rana kommune og spørre etter kreftkoordinator. 

 

[annonse]