Borettslaget Skillevollen 25-27. Foto: Roger Marthinsen

– Et forbilledlig prosjekt som gir bokvalitet til beboerne og omgivelsene

Skrevet av Roger Marthinsen
15.10.2020 14:03

Nytt borettslaget i Skillevollen blir tildelt byggeskikksprisen.

Rana kommunens byggeskikkpris for 2020 går til Skillevollen 25/27 Borettslag

Det nye borettslaget består av en ny, konsentrert boligbebyggelse med boenheter på rundt 100–150 m2 i fire frittliggende tomannsboliger med parkering under bakken. Parkeringskjelleren har innkjørsel fra Feiselbakken, mens inngangspartiene til hver boenhet ligger vendt mot Skillevollen på gatenivået over.

I beskrivelsen av borettslaget sier MPR-utvalget, som enstemmig slår fast at Skillevollen 25/27 Borettslag er en verdig vinner av årets byggeskikkpris, at:

– Området her er etablert med belysning, stier, nedgang til parkeringskjelleren og integrert avfallshåndtering som skaper et tunmiljø i en fint utformet kantsone mot veien. Byggene integrerer seg dermed som en naturlig del av den omkringliggende villastrukturen med mellomrom og utsyn over Båsmoen med Ranfjorden og fjellene i det fjerne.

– De fire husene er utformet med flate tak og to tilbaketrukne, mindre tredjeetasjer på hver tomannsbolig. Dette i samspill med materialbruk, fargevalører, vindusutforming og fasadevariasjoner gir et nyskapende, moderne tilskudd til området og hever forventningene til hva et nybygg kan og bør være i dag. Prosjektet skal ha honnør for å ta i bruk blågrønt tak på trappehuset til parkeringskjelleren, sier kommunen i en pressemelding.

Det er John Erik Nygaard og Rana Eiendomsutvikling AS som står bak prosjektet Skillevollen 25/27. 

I sin begrunnelse for tildelingen skriver MPR-utvalget:

Skillevollen 25/27 Borettslag er et nyskapende og forbilledlig prosjekt som gir bokvalitet både til beboerne og til omgivelsene. Prosjektet gir stedet en urban fortetting med høy arkitektonisk kvalitet, og klarer samtidig å ivareta skalaen og terrengsnittet i et etablert område. Dette er en ny bygningstypologisk boligform for Rana, hvor det er etablert en felles garasjeløsning under bakken med oppdelte tomannsboliger i etasjene over.

Prisutdelingen vil finne sted i Mo samfunnshus onsdag 18. november.

[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.