Foto: Carina Johansen / NTB

"Et formidabelt forhandlingskort for EU"

– Eg finner ingen inngang til reforhandling av 1973-avtalen som gir Norge en sterkere forhandlingsposisjon enn da. Tvert imot. Alternativet er medbestemmelse gjennom medlemskap, skriver Trond Ørjan Møllersen.

Alternativet til EØS?

Forholdet mellom EU og Norge er rigga sånn at hvis Norge skroter EØS-avtalen, vil handelsavtalen av 1973 erstatte EØS. Eg går ikke inn på denne avtalens innhold, men eg har for lenge sida konstatert at alle motstandera av EØS meiner at handelsavtalen av 1973 må reforhandles. Ergo; ingen politikera i Norge meiner handelsavtalen av 1973 skal bære forholdet mellom EU og Norge i framtida. 

En hake ved dette er at det ikke står nåkka sted at EU er forplikta til å reforhandle avtalen. De sier ja til å reforhandle bare hvis de ser seg tjent med det. Og det som kan seies bombesikkert, er at landbruk og fiskeri blir tema i slike forhandlinger. EU vil kreve økt tilgang for sine landbruksprodukt i det norske markedet, og de vil kreve økt tilgang til norske fiskeressurser. 

Utfallet av slike forhandlinger er umulig å forutsjå, men ett argument vil EU finne i den enorme økninga i fiskeoppdrett retta inn mot det europeiske markedet. De kan sjå for seg et bytteforhold der markedstilgang for oppdrettsfisk «betales» med lettere adgang for EU-fiskere til norske ressurser og for EU-bønder til norske husholdninger.

Generelt er det sånn at norsk økonomi og velferd krever fleire hender og hoder enn det vi sjøl klarer å avle fram av egen befolkning. Sjukepleiera, lega, tannlega, sjåføra, handverkera – overalt er vi avhengige av importert arbeidskraft. Ke ska vi gjer den dagen vi ikke klarer å skaffe nok lærera? 

Det trengs ikke rakettforsking for å skjønne at dette er et formidabelt forhandlingskort for EU. Norge trenger arbeidsinnvandring, og i mange fag er det store fordela at de nye arbeidstakeran kommer fra EØS-området. 

Det store spørsmålet er sikkerhetspolitikken. Til tross for Afghanistan er det rivaliseringa mellom Kina og USA som setter dagsorden. President Trump ville ha Russland med i oppdemminga mot Kina, men demokratene avviste det. De viderefører sanksjonspolitikken mot Russland, og den oppfattes der som en strategi for å destabilisere Russland. I geopolitikken brukes handel som politisk virkemiddel, og EØS-avtalen gir faktisk Norge delvis beskyttelse av den økonomisk stormakta EU. På den måten er vi ganske godt rigga for et urolig internasjonalt handelsklima.

Oppsummert finner eg ingen inngang til reforhandling av 1973-avtalen som gir Norge en sterkere forhandlingsposisjon enn da. Tvert imot. Alternativet er medbestemmelse gjennom medlemskap.

I vår heimlige politiske andedam, ser det ut for at EØS-skepitkeran i FrP er de eineste som har skjønt sammenhengen. For der er det også et sterkt ønske om et tettere forhold til USA. Og dét er et sannsynlig scenario uten EU-tilknytning gjennom EØS. 

 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.