Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

–⁠ Et viktig bidrag til utvikling av grønn stålproduksjon i nord

Tomas Norvoll gleder seg over ny valseovn med hydrogen som energikilde.


– Det er svært gledelig at Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana får støtte fra Enova til å bygge en ny valseovn med hydrogen som energikilde. Med dette gir Enova et viktig bidrag til utvikling av grønn stålproduksjon i nord, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Statkraft og Celsa Armeringsstål (CELSA) samarbeider om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk i Mo i Rana. Målet er å produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål. Kort fortalt skal man ta i bruk ta i bruk hydrogen som erstatning for fossil gass i produksjonen

– Det er utrolig viktig at planene om grønn stålproduksjon i 2024 går etter planen, og nå får alle partene uvurdelig drahjelp fra Enova, sier en svært engasjert fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Reduserer utslipp

Bruk av hydrogen som primær energikilde for å produsere armeringsstål vil bidra til å redusere utslippene i bygg- og anleggsbransjen betydelig.

– Enova-støtten gir rett og slett mulighet for en grønnere industri med en betydelig utslippsreduksjon, og betyr samtidig at Statkraft nå kan gå videre med planene om å etablere en hydrogenfabrikk i tilknytning til Celsa og etter hvert til andre forbrukere i Mo i Rana.

Først i verden

Ovnene som kan levere kraften som trengs til drift på 100 prosent hydrogen, finnes ikke i dag, og vil kreve betydelig teknologiutvikling. Det betyr at Nordland gjennom prosjektet vil få en unik og ledende kompetanse på grønn omstilling når dette står klart.

– Det grønne industrielle skiftet og mulighet for grønn eksport fra Nordland er ikke bare ord – det er en realitet her i Nordland, sier en svært fornøyd Norvoll.

––––––––––––