Etablerer tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk

Helgelandssykehuset vil tilby denne tjenesten ved alle sine lokasjoner.

Helgelandssykehuset vil fra 15. november tilby alle gravide tidlig ultralydundersøkelse i spesialisthelsetjenesten, i svangerskapsuke 11-14. Formålet med tidlig ultralydundersøkelse er å utelukke kromosomavvik hos foster. 

I tillegg vil mange gravide, blant annet alle over 35 år, få tilbud om gratis fosterdiagnostikk, såkalt NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). NIPT er en screeningtest som gir informasjon om sannsynlighet for tre utvalgte kromosomavvik hos fosteret;  Down syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) og Patau syndrom (trisomi 13). Disse tre kromosomavvikene utgjør til sammen cirka en tredel av kromosomavvik hos foster

NIPT-testen krever en blodprøve av den gravide. Blodprøven medfører ingen risiko for svangerskapet. Tilbudet om NIPT er et tilbud til den gravide og helt frivillig. Alle gravide har mulighet til å ta NIPT. Utvalgte gravide vil få tilbud om gratis NIPT i det offentlige:

  • Alle gravide som er 35 år eller eldre ved forventet fødselstidspunkt har tilbud om NIPT i offentlig spesialisthelsetjeneste (ved sitt lokalsykehus) i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11-14.
  • Gravide som, på bakgrunn av tidligere historie har økt risiko for trisomi hos fosteret, kan også få tilbud om NIPT i offentlig spesialisthelsetjeneste.
  • Gravide som i svangerskapet får påvist fosteravvik som er forbundet med økt risiko for trisomi kan få gratis NIPT.
Andre gravide kan tilbys NIPT-test gjennom private virksomheter som er godkjente for å bestille undersøkelsen av et genetisk laboratorium. Den gravide må da selv betale for testen.

NIPT-prøven tas i svangerskapsuke 11-14 i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse som tilbys ved lokalsykehuset. Noen private virksomheter tilbyr testen fra svangerskapsuke 10. Prøven kan også tas senere dersom ultralydundersøkelser avdekker økt risiko for trisomi hos fosteret senere i svangerskapet

Tilbud om tidlig ultralyd og NIPT test skal være desentralisert og lik over hele landet. Derfor bygges nå tjenesten opp i Helgelandssykehuset og det søkes om virksomhetsgodkjenning. Jordmødre og gynekologer i Helgelandssykehuset har tatt/tar videreutdanning i tidlig ultralyd og NIPT. Overlege i gynekologi Bente Hjelset er medisinske ansvarlige for dette tilbudet i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset vil tilby denne tjenesten ved alle sine fire lokasjoner: 

  • Fødeavdeling/poliklinikk i Sandessjøen
  • Fødeavdeling/poliklinikk i Mo i Rana
  • Fødestuen/poliklinikk i Brønnøysund
  • Poliklinisk tilbud til gravide i Mosjøen
I Helse Nord er det etablert tett samarbeid mellom helseforetakene i regionen og Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN Tromsø. UNN Tromsø ved Regional enhet for fostermedisinsk og genetisk kompetanse innehar det overordnede ansvaret for prenatal diagnostikk i regionen. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.