EU-midler skal brukes på et prosjekt for å redusere bestanden av villmink i Nordland. Foto: Kjetil Bevanger, Norsk institutt for naturforskning

EU-prosjekt mot villmink

Skrevet av Redaksjonen
09.07.2018 10:21

Interreg-prosjektet FAMNA har som mål å redusere bestanden av villmink i de mest minkutsatte deler av Nordland, Vesterbotten og Østerbotten.

Prosjektets mål er å få etablert et storskala, permanent og effektivt forvaltningssystem for villmink i kystområdene og i de viktigste vassdrag med forbindelse til havet. Dette inkluderer også de mest næringsrike våtmarkene i området.

Ulempen med de tidligere forvaltningsprosjektene har vært kostnadene. Det settes inn store ressurser over en tidsbegrenset periode, men så snart jakttrykket er redusert vil minken gjenerobre området. Metoden som er brukt er derfor lite effektive.

Flere forskningsprosjekter viser til viktigheten av et storskala forvaltningsområde. Minken har en svært stor spredningsevne. Forvaltningsarbeidet bør derfor være permanent, slik at individene i og utenfor området ikke får mulighet til å bygge opp en ny populasjon.

Dette prosjektet skal teste ut et stort forvaltningsområde fra innland til hav, i et grenseoverskridende samarbeid med Finland og Sverige. 

Det nye systemet vil kreve mindre personell. Fangsten av mink vil bli noe redusert, men metoden vil likevel være mer effektivt på lengere sikt. Man vil kunne forvente en stor nedgang i minkbestanden.

Prosjektet vil også produsere en manual for fangstredskaper i forvaltningssystemet, samt retningslinjer for modellen i ulike miljøer.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.