Rana kommune får 1,3 mill. kroner til det interkommunale prosjektet Fosterhjem Helgeland, her ved Eileen Cathrine Ravdal og Synnøve Restad Marthinsen, i prosjektskjønnsmidler. Foto: Rune Nilsen

Får 1,3 mill. til fosterhjemsprosjekt

Skrevet av Hedda Hiller
29.05.2020 13:45

Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidler til prosjekter i kommunene. Rana får 3.2 mill. av potten.

Fylkesrammen i Nordland har fordelt 35 mill. kroner til prosjektskjønn, til kommunene i Nordland. Av denne potten får Rana kommune 3,2 millioner kroner.

Prosjektet Fosterhjem Helgeland får totalt 1,3 mill. kroner av prosjektpotten; 1 mill. kroner til hovedprosjektet "Fosterhjem Helgeland", og 300.000 kroner til et del-prosjekt; "Fosterhjem Helgeland – etablering av spisskompetansemiljøer".

Fosterhjem Helgeland er et interkommunalt prosjekt der man skal rekruttere, kurse og klargjøre nye fosterhjem på Helgeland. Syv kommuner – Hemnes, Lurøy, Nesna, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Rana – står som eiere  av prosjektet, og Rana er vertskommune. 

Rana fikk videre tilskudd til Bærekraftløftet med 400.000 kroner, KØB-formidlingspakke med 300.000 kroner og 1,2 mill. kroner til Personsentret helsetjenesteteam. 

Andre kommuner på Helgeland som er tildelt midler er:

  • Grane; Ressursperson for reindrifta i Nordland, 620.000 kroner
  • Vefsn; Innovativ kompetanseutvikling - beredskap 460.000 kroner og Velferdsteknologi – fase III 700.000 kroner
  • Alstahaug; Velferdsteknologi på Helgeland, 1.285.000 kroner
  • Brønnøy; Mot Nordlands beste skoler 2,5 mill., Prosjekt økonomisk handlingsrom 1 mill. og Klima og FNs bærekraftsmål 430.000 kroner
De fleste av prosjektene er, slik Fosterhjem Helgeland er det, prosjekt som favner over flere kommuner. Dette har vært ei rettesnor for Fylkesmannen, ved tildelingen.

– Fylkesmannen har også i år prioritert større prosjekter som legger opp til fornyings- og innovasjon innen satsningsområdene. Prosjektene har det til felles at de favner over de fleste eller alle kommunene i regionene, skriver fylkesmann Tom Cato Karlsen og avdelingsdirektør Egil Johansen, i tildelingsbrevet.

– Prosjektskjønnsmidlene skal benyttes i samsvar med prosjektplanen og utarbeidet budsjett. Det skal legges til rette for eget prosjektregnskap, slik at detaljert regnskap kan utarbeides ved behov. For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevist pengebruk, skal resultatene av prosjektene dokumenteres årlig gjennom delrapporter dersom prosjektet er flerårig, og sluttrapport når prosjektet avsluttes. Disse rapportene skal leveres gjennom den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen ISORD, fremgår det av tildelingen.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.