Avdelingsleder i Rana Kristin Meitz Bru og Helgeland Museum får drøyt 7,5 mill. av driftstilskuddet som er tildelt museene i Nordland.

Får 7,5 mill. av museumspott

Skrevet av Roger Marthinsen
07.04.2021 14:51 - OPPDATERT 07.04.2021 19:32

Fylkesrådet har fordelt totalt 25,2 millioner kroner i driftstilskuddet til museene i Nordland.

Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, er opptatt av at de økonomiske konsekvensene av koronakrisen har vært betydelig for museenes virksomhet, og vil utbetale hele driftstilskuddet i en enkelt utbetaling i 2021.

– Konsekvensene av koronakrisen kan få langsiktige ringvirkninger for sektoren. Derfor anbefaler vi at mottakerne av driftstilskudd til museum i Nordland, får tilbud om å motta hele tilskuddssummen i en enkelt utbetaling. På den måten kan vi redusere museenes utfordring med tanke på likviditet i og etter krisetiden, sier Saxi.

Nordland fylkeskommune arbeider for et økt fokus på kulturtilbud rettet mot unge voksne, med formål om å gjøre fylket til en attraktiv og levende plass å etablere seg.

– Vi forventer at museene tar dette perspektivet med i vurderingen, når de ser på muligheten til å gjennomføre kulturelle tilbud gjennom sine institusjoner, sier Saxi.

Kirsti Saxi vil også ha større fokus på museenes rolle i opplæring. Både med hensyn til hvordan institusjonene kan benyttes i ordinært utdanningsøyemed, men også som potensielle lærebedrifter.

– Fylkesrådet ønsker at museene skal kunne brukes som lærebedrifter for å styrke verdiskapningen i fylket, og for å bidra til redusert utflytning blant unge, underbygger Kirsti Saxi.

Fylkesrådet i Nordland mener at museene i Nordland kan være enda viktigere aktører i fylkets satsing på reiseliv- og opplevelsesnæringer.

Kirsti Saxi forventer nemlig at museene vil utvikle seg som attraktive og relevante opplevelsesleverandører, i tråd med «Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer 2017-2021».

– Opplevelsesbasert reiseliv er blant de næringene det skal satses spesielt på de kommende årene. Her kan museene spille en viktig rolle. Ikke minst har museene ansvar for å formidle den samiske kulturen i denne sammenhengen, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune, Kirsti Saxi.

Tildeling driftstilskudd museene 2021:

 

Museum Nord 7 941 330
Nordlandsmuseet 6 293 330
Helgeland Museum 7 535 000
Hamsunsenteret 3 071 470
Vega Verdensarvsenter 300 000
Gállogieddi, samisk friluftsmuseum 63 000