«Får den typen åpenbare tabber noen som helst konsekvenser?»

– Er denne typen behandling av pasienter som kunne og skulle være operert i Rana, men som ikke får lov til det på grunn av din politiske inngripen i Helgelandssykehuset, typisk for det «sørge for ansvaret» du påberoper deg for befolkningen på Helgeland? spør Børge Hundnes, Håkon Nordbakken, Per Waage og Ståle Paulsen i et åpent brev til administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Åpent brev til Cecilie Daae og Hulda Gunnlaugsdottir:

Rana sykehus har nylig hatt en pasient som under normale omstendigheter skulle vært operert for tarmkreft ved sykehuset i Rana. På grunn av Cecilie Daae sin politiske inngripen i Helgelandssykehuset ble vedkommende operert i Bodø på en onsdag. Fredag ble vedkommende sendt med Widerøe til Røssvoll flyplass for videre transport til sykehuset i Rana for oppfølging. Nyoperert og med innlagt kateter ble pasienten sendt med vanlig rutefly fra Bodø til Mo i Rana uten følge. Widerøe kunne ikke lande på flyplassen i Rana og pasienten ble sendt videre til Mosjøen. Fra Mosjøen gikk turen til Mo med buss. Pasienten hadde sterke smerter og hadde helt åpenbart store problemer på grunn av sin tilstand. Et medlem av familien møtte pasienten på bussen i Mo i Rana idet han skulle bestille taxi hjem fordi han hadde ikke fått noen tilstrekkelig klar beskjed at han skulle til sykehuset i Rana for innleggelse. Han ble innlagt på sykehuset i Rana takket være familiens inngripen og ble godt ivaretatt der. Behandlingen av denne pasienten er en skandale. Saken er godt kjent fra sosiale media og spredt der med katastrofale konsekvenser for omdømmet til Helse Nord og Helgelandssykehuset. Familien har sagt seg villig til at vi kan ta opp saken med dere to. Vi nevner heller ikke noen navn slik at dere ikke kan unngå å svare helt konkret på spørsmålene nedenfor. Derfor kan dere heller ikke gjemme dere bak personvernet.

Vi har tre spørsmål til Cecilie Daae: Er denne typen behandling av pasienter som kunne og skulle være operert i Rana, men som ikke får lov til det på grunn av din politiske inngripen i Helgelandssykehuset, typisk for det «sørge for ansvaret» du påberoper deg for befolkningen på Helgeland? Hvis dette er et såkalt engangstilfelle, hvilke undersøkelser av saken har du iverksatt eller tenkt å iverksette med sikte på å unngå gjentagelser? Får den typen åpenbare tabber noen som helst konsekvenser? Fordi det vel er åpenbart at dette handler om tjenesteforsømmelse fra noen, enten ved Nordlandssykehuset eller de pre-hospitale tjenester ved Helgelandssykehuset lokalisert til Sandnessjøen sykehus?

Spørsmålene til Hulda Gunnlaugsdottir er følgende: Hvilke prosedyrer er det som gjelder for transport av nyopererte fra Bodø til Rana sykehus? Er disse prosedyrene lik de som gjelder f.eks. mellom St Olav Hospital i Trondheim og sykehuset i Rana og mellom UNN i Tromsø og sykehuset i Rana? I hvilken grad har de pre-hospitale tjenestene ved Helgelandssykehuset vært involvert i denne saken?

Det siste spørsmålet er det viktig å få klarhet i fordi pre-hospitale tjenester har i mange år har nedprioritert befolkningen på Helgeland nord for Korgfjellet. Det spørsmålet vi har fått fra flere er om denne saken skyldes en tjenesteforsømmelse. Hvis det er det blir spørsmålet til Hulda Gunnlaugsdottir om det får noen som helst konsekvenser. Hvis det ikke er det er det veldig greit om det blir avkreftet at denne saken har de pre-hospitale tjenester ikke vært involvert i.

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.