Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Vidar Ruud, NTB

Får klar beskjed fra 31 næringsforeninger

Næringslivet i hele Norge i kraft av Ranaregionen Næringsforening og 30 andre næringsforeninger har i dag senndt et felles opprop til statsminsisteren og næringsministeren, i forbindelse med videre håndtering av Covid-19-pandemien.

Her er oppropet som 31 næringsforeninger fra hele Norge har i dag send til statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre:

Veien ut av pandemien

Siden pandemien brøyt ut i mars 2020 har regjeringen hatt en reaktiv håndtering. I første del av pandemien var dette nødvendig, men skal vi finne veien ut av pandemien må vi tenke annerledes. Vi må trolig leve med korona i lang tid, men vi kan ikke fortsette med nedstenging, holde folk utenfor arbeidslivet og begrenset livsstil i det uendelige. Vi må over på offensiv strategi, finne nye løsninger og rette tiltak der begrensningene og utfordringene faktisk er.

Tiltak 1: Innføre koronapass

Vi krever at det innføres koronapass. Siden mars 2020 har vi holdt oss hjemme når vi har måttet. Vi har vasket hender, begrenset nærkontakter og holdt avstand. Da vaksinen ble tilgjengelig valgte vi å vaksinere oss. Vi må akseptere å leve med koronasituasjonen, men vi aksepterer ikke lengre ytterligere nedstengninger. Ved å ta i bruk koronapass kan fullvaksinerte leve mer normalt og ansatte i mange bransjer kan komme tilbake på jobb. Vi mener at tiden nå er overmoden for å innføre koronapass.

Tiltak 2: Styrke helsevesenet

Samtidig må vi finne veien ut av pandemien, og her er kapasiteten i helsevesenet en nøkkelfaktor. Vi må derfor styrke helsevesenet, slik at vi øker kapasiteten for å takle koronapandemien og den eldrebølgen vi vet ligger foran oss. Da er det avgjørende å sikre at dagens helsepersonell blir værende i yrket, samt at sykehusene har tilstrekkelig med utstyr og sengeplasser. Frem til nå har staten brukt store summer på kompensasjonsordninger og lånegarantier, noe som har vært riktig og helt avgjørende. Men nå må vi over på offensiv strategi, vi må åpne samfunnet og samtidig bruke våre økonomiske muskler på å styrke helsesektoren, slik at samfunnet for øvrig kan fungere så normalt som mulig.

Tiltak 3: Desentralisere ansvar og myndighet

Effektiv korona-håndtering krever at vi slutter å behandle hele Norge likt. Regjeringen må åpne for mer lokal smittehåndtering. Vi må ha tillit til at kommunene har den kunnskap og erfaring som kreves for å ta beslutninger tilpasset den lokale smittesituasjonen. Tilsvarende må regjeringen bevilge og delegere økonomiske kompensasjonsordninger til kommunale myndigheter, slik at de bedriftene som fortsatt blir rammet av tiltak har forutsetninger for å overleve pandemien.

To år med pandemi har lært oss hva som trengs av kompensasjonsordninger. For det første må vi øke kompensasjonsnivået til de bedrifter som er negativt berørt. I tillegg må vi ha større grad av forutsigbarhet. Vi kan ikke akseptere en reprise av nølingen og sendrektigheten vi hadde i desember. Vi har kunnskapen og erfaringen for å kunne lage «næringslivets trafikklysordning» på samme lest som for skolene. Dermed kan vi ha verktøykassen med tiltak klar for å hjelpe dem som blir rammet ved eventuelle restriksjoner, slik at støtteordningene kan raskt tre i kraft. Det gir forutsigbarhet.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
La fagetatene, partene i arbeidslivet, næringsforeninger og andre relevante aktører utarbeide verktøykassen slik at Stortinget og nasjonen står samlet om tiltakene. Ved å legge åpenhet og bred politisk forankring til grunn kan man allerede nå etablere løsninger med felles eierskap.

Våre medlemsbedrifter har ikke tre måneder å miste

Helseminister Ingvild Kjerkol lover å presentere i april 2022 en strategi for hvordan vi skal leve med korona. Det er for sent. Våre medlemsbedrifter har ikke tre måneder å miste. Vi må ta i bruk koronapasset allerede i dag, og vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å styrke helsevesenet som en del av den langsiktige strategien. Vi trenger et godt, robust og effektivt helsevesen. La oss starte med innføring av koronapass.

Disse næringsforeningene har sluttet seg til oppropet:

Svalbard Næringsforening, Kirkenes Næringsforening, Hammerfest Næringsforening, Alta Næringsforening, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Næringsforeningen i Finnsnesregionen, Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionen Næringsforening, Bodø Næringsforum, Fauske Næringsforum, Ranaregionen Næringsforening, Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Næringsforeningen - Ålesundregionen, Bergen Næringsråd, Næringsforeningen Haugalandet, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Vennesla Næringsforening, Sørlandsparken Næringsforening, Arendal Næringsforening, Grenland Næringsforening, Kongsberg Næringsforum, Næringsforeningen i Drammensregionen, Larvik Næringsforening, Tønsberg Næringsforening, Sandefjord Næringsforening, Horten Næringsforening, Holmestrand Næringsforening, Oslo Chamber of Commerce, Gjøvik Handelskammer. 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.