Vaksinering av eldre først er den beste strategien for å redde liv, ifølge en ny studie. Foto: Terje Pedersen / NTB

Får nå to vaksine-typer – her er prioriteringen

Skrevet av Roger Marthinsen
22.02.2021 09:10

Nesten 10.000 personer i Rana har registrert seg for vaksine.

Rana kommune har mottatt totalt 2.112 vaksinedoser siden uke én, av typen Pfizer. Dette er fordelt med 1847 vaksinedoser til risikogrupper og 265 vaksinedoser til prioritert helsepersonell i kommunen.

Fra og med denne uken vil Rana kommune motta vaksine både fra Pfizer og fra AstraZeneca. Pfizer-vaksinen er forbeholdt prioriteringsgruppe én-fire, som er personer eldre enn 65 år og yngre personer i høyrisikogruppen. AstraZeneca-vaksinen kan gis til personer i prioriteringsgruppe fem-ni, som er personer yngre enn 65 år og helsepersonell. Begge vaksinene krever to doser for å oppnå full effekt. Dose to skal gis med samme vaksine som ble gitt i dose én.

Personer i sykehjem er fullvaksinerte. Det samme gjelder de fleste eldre som bor i omsorgsboliger.

– Vi vaksinerer nå hjemmeboende personer eldre enn 80 år, som er i prioriteringsgruppe to og tre, sier kommunikasjonssjef Connie Slettan Olsen.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

 • beboere i sykehjem
 • alder 85 år og eldre
 • alder 75-84 år
 • alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (Definerte sykdomstilstander av Folkehelseinstituttet (FHI)) 
 • alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • alder 55-64 år
 • alder 45-54 år
   
Om Pfizer-vaksinen sier Rana kommune:

– Vaksineleveransene er foreløpig små. I uke åtte og ni mottar Rana kommune henholdsvis 378 og 372 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen. Dette er nok til å gi andre dose til personer som fikk første vaksinedose i uke fem og seks. Det blir få vaksiner igjen for å vaksinere nye. Slik det ser ut nå vil det hovedsakelig være personer over 80 år i prioriteringsgruppe én-fire som vil få tilbud om vaksine de neste tre ukene.

Om AstraZeneca-vaksinen:

– I uke åtte mottar Rana 200 doser med AstraZeneca-vaksinen. AstraZeneca-vaksinen er ikke anbefalt for personer eldre enn 65 år, eller personer i høyrisikogruppene.  I uke åtte vil disse dosene gå til prioritert helsepersonell etter anbefaling fra FHI. FHI jobber med en plan for når innbyggere under 65 år skal bli tilbudt AstraZeneca-vaksinen. Denne forventes å bli presentert om kort tid.

[annonse]
Totalt har 9.862 personer i Rana registrert seg for vaksine.

----------

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.