Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar får Inge Holm i sin stab, i den perioden Merethe Schjem skal ha permisjon. Foto: Thor-Wiggo Skille

Får ny assisterende utdanningssjef

Skrevet av Roger Marthinsen
10.04.2019 12:30 - OPPDATERT 10.04.2019 12:36

Rektor Inge Holm blir assisterende utdanningssjef i Nordland frem til skolestart 2021.

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, er konstituert som assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune for perioden 1. august i år og frem til 1. august 2021. Bakgrunnen for konstitueringen er at nåværende assisterende utdanningssjef Merethe Schjem går over i midlertidig stilling som prosjektleder for fylkeskommunens omstillingsprosjekt Bring oss i front.

Inge Holm har hatt flere lederjobber innen skoleverket i Bodø og Hadsel og ved Universitetet i Nordland. Han har vært rektor på Hadsel videregående skole siden januar 2014. Han skal ha permisjon fra denne stillingen i perioden han skal fungere som assisterende utdanningsjef i fylket.

Inge Holm er konstituert som assisterende utdanningssjef for skoleårene 2019-20 og 2020-21.

– Utdanningsetaten står overfor spennende, men også krevende utfordringer de kommende årene, blant annet med innføring av nye læreplaner i alle fag og ny yrkesfagsstruktur. Jeg er derfor veldig glad for at Inge Holm skal bidra i den videre utviklingen av videregående opplæring i Nordland med sin brede erfaring fra skoleverket, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar.

Inge Holm er utdannet allmennlærer, med tilleggsutdanning i kroppsøving og organisasjon og ledelse, ulike lederstudier, samt spesialpedagogikk.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.