Flyplassen i Rana har nedgang i både passajerantall og flybevegelser, hittil i år. Foto: Roger Marthinsen

Færre fly og færre passasjerer for Røssvoll

Skrevet av Roger Marthinsen
10.08.2018 11:00 - OPPDATERT 10.08.2018 20:01

Bare én av de fire flyplassene på Helgeland hadde passasjer-vekst i juli.

Brønnøysund lufthavn er den eneste flyplassen på Helgeland som kan vise til økning i passasjerantallet for årets juli-måned, sammenlignet med fjorårets. Dette viser ferske tall fra Avinor.

Brønnøysund hadde 8.416 passasjerer i juli, noe som er en økning på 2,6 prosent sammenlignet med juli 2017.

Flyplassen lengst sør på Helgeland har 55.734 passasjerer hittil i år, og det er 3,5 prosent opp sammenlignet med 2017. 

Både destinasjoner og antall avganger og ankomster – såkalte flybevegelser – vil til en viss grad påvirke passasjerutvikling. Brønnøysund, den eneste flyplassen med vekst i juli, hadde 14,5 prosent økning i antall flybevegelser i årets juli-måned sammenlugnet med fjorårets. Hittil i år har imidlertid Brønnøysund en reduksjon på 18,1 prosent i antall flybevegelser. 

Færre fly, færre passasjerer

For Mo i Rana lufthavn viser tallene nedgang både for juli og for årets syv første måneder samlet. I juli hadde flyplassen her 7.044 passasjerer, noe som er en nedgang på 13,2 prosent.

Hittil i år har Mo i Rana lufthavn 60.422 flypassasjerer; en nedgang på 8,6 prosent sammenlignet med 2017. 

Mo i Rana hadde et dårligere flytilbud i juli, med 5,6 prosent reduksjon i antall flybevegelser. Hittil i år har flyplassen i Rana 13,4 prosent reduksjon i flytrafikken. 

Opp i Mosjøen, ned i Sandnessjøen

Mosjøen lufthavn hadde 4.596 passasjerer i juli. Dette er en nedgang på 4,3 prosent. Hittil i år har Mosjøen 37.715 passasjerer, noe som er 1,6 prosent mer enn etter fjorårets første syv måneder. 

Mosjøen hadde 2,7 prosent vekst i flybevegelser i juli, men minus 20,8 prosent for årets så langt.

Sandnessjøen lufthavn hadde 5.801 passasjerer i juli, noe som er 13,1 prosent mindre enn juli 2017. Hittil i år er passasjertallet for Sandnessjøen 36.164 passasjerer. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med 2017.

Sandnessjøen hadde 2,9 prosent fly-vekst i flytrafikken i juli, men en reduksjon i flybevegelser på hele 25,6 prosent hittil i år. 

Vekst med internasjonale ruter

For Avinor samlet viser tallene at over 5,1 millioner passasjerer reiste til, fra eller via Avinors lufthavner i juli. Det er en oppgang på 4,1 prosent sammenlignet med juli i 2017.

Økningen i juli skyldes i stor grad vekst ved de store lufthavnene, som har internasjonale ruter. Regionale flyplasser med noen utenlandsruter og direkteruret til de store flyplassene har også en vekst.

Større og mer miljøvennlige fly

Direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit, påpeker at det er de større flyplassene som har vekst i passasjerantallet, selv om antall flybevegelser ikke øker.

– Antallet flybevegelser så langt i 2018 er like mange som i 2017, selv om antallet passasjerer så langt i år har økt med 2,6 prosent. Flere store fly og flere solgte seter per fly er grunnen til dette. Samtidig setter flere flyselskaper inn nye og moderne flytyper som bidrar til mindre utslipp og støy, sier Jasper Spruit.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.