Konrad Lillerødvann Foto: Silje-Tamara Rojas

"Faglige vurderinger burde være førsteprioritet"

Skrevet av Konrad Lillerødvann
05.12.2019 19:30

DEBATT: – Oppsiktsvekkende at styret til slutt ender på et rent politisk vedtak basert på diverse aksjoner og ordførere der lokalpatriotisme overskygger faglige vurderinger, skriver Konrad Lillerødvann.

Det er bare å gratulere fylkestinget med sitt vedtak. Dette kalles det muliges kunst. Å få til et vedtak om en tosykehusløsning var i dette tilfellet det viktigste. Dersom fylkesrådet i sitt forslag hadde gått for et vedtak om kun ett sykehus på Helgeland ville et flertall i fylkestinget sannsynligvis endt med samme konklusjon som styret i Helgelandsykehuset. Et vedtak uten noe fundament i faglige råd fra ekspertgruppe og direktør og med kun lokalpolitiske vurderinger som bakgrunn.

Etter et langt organisasjonsliv og litt i politikken er det nærmest en selvfølgelighet at man forholder seg til et beslutningsgrunnlag utarbeidet av fagfolk og eksperter innenfor de fagfelt dette gjelder. Selvsagt kan man være uenig og se feil i beslutningsgrunnlaget, men dette har man som regel mulighet til å få avklart i den forutgående prosessen. Styret i Helgelandsykehuset har hele tiden hatt mulighet til dette, og etter min mening fått svar på alle spørsmålene de har stilt. Det er derfor oppsiktsvekkende at de til slutt ender på et rent politisk vedtak basert på diverse aksjoner og ordførere der lokalpatriotisme overskygger faglige vurderinger.

At fylkestinget som et politisk organ skulle havne der hadde vært mer forståelig, men ikke et faglig styre der helsepolitiske, faglige vurderinger burde være førsteprioritet. Så får man da håpe at styret i Helse Nord, når det kommer til behandling der, er i stand til å lese de faglige utredningene. Dersom disse er så dårlige at man prioriterer lokalpolitikk fremfor fag er det et klart uttrykk for en mistillit til utredningene og direktøren i Helgelandssykehuset.

Så til de aksjonene som ble arrangert i Rana. Jeg tror det var viktig at før fylkestinget hadde sin behandling av saken fikk et kraftig varsko fra Rana om at vi ikke finner oss i at vi ikke skal ha et lokalsykehus. Samtidig undrer jeg meg litt over om dette med aksjoner og hvilken side.

Man sitter på gjerdet. Nåværende ordfører og varaordfører var frontfigurer i aksjonene, og manet om å lytte til faglig råd og vurderinger, og tenke helhetlig. Disse sto også beskjemmet på rådhustrappa der de tok i mot aksjonister i tusentall med fakler. Der manet de samme personene om å lytte til dem og de faglige vurderingene som de la til grunn fra fagfolk innen skole og økonomi. Disse ble blankt avvist og skoleopposisjonen og de politiske partiene de tilhørte ble underveis stemplet som sekten "De som IKKE tror på tallene" og "reverseringskameratene". Jeg er ikke ute etter å starte noen ny skoledebatt, men syns det er litt betimelig å minne på at aksjonsdemokratiet er et viktig virkemiddel, men at det må brukes og respekteres konsekvent av de samme menneskene i eller utenfor.

Mvh. Konrad Lillerødvann.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.