REISELIVSUTDANNING: Bildet er fra en artikkel publisert av NFK angående at Lofoten reiselivfagskole planlegger et nytt stedsbasert natur- og kulturguidestudie i Svolvær på heltid. Foto: Nordland Fylkeskommune

Fant 6 mill. som sikrer NordNorsk Reiseliv videre drift

Skrevet av Roger Marthinsen
03.12.2019 14:33

Foreslo først å kutte pengestøtten til selskapet. Nå har fylkesrådet likevel funnet penger.

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

I fylkesrådets første framlegg til budsjett for 2020 så fylkeskommunen seg nødt til å kutte overføringene til NordNorsk Reiseliv, på grunn av mindre overføringer fra staten. Nå har fylkesrådet funnet en løsning som kan sikre driften for selskapet neste år.

– Vi vil bruke seks millioner kroner av fondsmidler for 2020. Vi mener at vi gjennom dette vil sikre et godt aktivitetsnivå i NordNorsk Reiseliv i året som kommer, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Hun er godt fornøyd med å kunne bidra til å skape trygghet for de ansatte i selskapet.

Digitalisering og bruk av sosiale media har endret markedsarbeidet innen alle markeder, og Nordland fylkeskommune har over flere år påpekt at det er behov for en gjennomgang av selskapet.

– Vi ønsker å vurdere forretningsmodellen nærmere. Nå kan både ansatte, reiselivsaktører og annet næringsliv være trygg på at vi får en god prosess på dette i 2020, sier Noresjø.

Nordnorsk Reiseliv er 51 prosent eid av de tre nordnorske fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune seier 16,82 prosent av aksjene. Bakgrunnen for etableringen var den daværende regjeringen sin nordområdesatsing, hvor det ble bevilget 50 millioner kroner til markedsføring av Nord-Norge. Forutsetningen for å motta dette beløpet var at Nordland, Troms og Finnmark etablerte et felles markedsføringsselskap. I Nordland ble fylkesselskapet Nordland Reiseliv sin virksomhet lagt inn i NordNorsk Reiseliv.

Formål med selskapet er å fremme og videreutvikle Nord-Norge som et bærekraftig helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.